Edyta Słupecka, pełnomocnik dyrektora ds. systemu zarządzania jakością i akredytacji laboratoriów w Instytucie Lotnictwa została wybrana w dniu 14 kwietnia 2016 roku przez XXVI Walne Zgromadzenie przedstawicieli Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 do Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

Udział Edyty Słupeckiej w pracach Zarządu ma przyczynić się do rozwoju Klubu, promocji wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania w Polsce oraz promocji krajowego systemu oceny zgodności.

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 jest największą w Polsce i jedyną w Europie organizacją pozarządową zrzeszającą dostawców wyrobów i usług, zajmującą się wdrażaniem, doskonaleniem i rozwojem systemów za­rządzania oraz oceną zgodności, w tym na podstawie postanowień norm ISO serii 9000.

Podziel się wpisem