Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Eksploatacja silników lotniczych – wybrane zagadnienia

Seria wydawnicza Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa wzbogaciła się o kolejną, pięćdziesiątą pierwszą pozycję. Wybrane zagadnienia z  eksploatacji silników lotniczych przybliża w swojej publikacji naukowej dr inż. Paweł Głowacki. Publikacja zawiera wiadomości na temat eksploatacji silników lotniczych: turbowentylatorowych i tłokowych w układzie poziomym, chłodzonych powietrzem. Autor –  wieloletni praktyk w zakresie eksploatacji silników lotniczych – proponuje rozwiązania obsługowe i operacyjne pozwalające na utrzymanie zespołu napędowego w stanie wysokiej […]

Komunikat w sprawie TBO

Prezes Urządu Lotnictwa Cywilnego podpisał „Wytyczne nr 9 w sprawie okresów międzyremontowych silników tłokowych”. Instytut Lotnictwa podjął się zadania opracowania materiału dotyczącego eksploatacji lotniczych silników tłokowych wg stanu technicznego. Wyniki tych badań mogą stanowić uzupełnienie oraz rozwinięcie do wytycznych. Prezentację oraz informacje dodatkowe można znaleźć na: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/eksploatacja-silnikow/.

Skip to content