Prezes Urządu Lotnictwa Cywilnego podpisał „Wytyczne nr 9 w sprawie okresów międzyremontowych silników tłokowych”. Instytut Lotnictwa podjął się zadania opracowania materiału dotyczącego eksploatacji lotniczych silników tłokowych wg stanu technicznego. Wyniki tych badań mogą stanowić uzupełnienie oraz rozwinięcie do wytycznych.

Prezentację oraz informacje dodatkowe można znaleźć na: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/eksploatacja-silnikow/.

Podziel się wpisem