Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w kadencji 2017-2021

W dniu 18 września 2017 roku na pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa kadencji 2017-2021 w drodze głosowań tajnych zostało wyłonione Prezydium Rady w składzie: Przewodniczący Rady Naukowej dr inż. Marian Lubieniecki, General Electric Company Polska Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej: prof. dr hab. inż. Roman Domański, Instytut Lotnictwa prof. dr hab. inż. Maciej Bossak, Instytut Lotnictwa Sekretarz Rady Naukowej: dr hab. inż. Grzegorz Socha, Instytut Lotnictwa Przewodniczący stałej Komisji […]

Wyniki wyborów do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa

23 czerwca 2017 roku odbyły się wybory do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa. Tegorocznymi kandydatami w grupie B do Rady byli: dr Andrzej Iwaniuk, dr inż. Leszek Loroch, dr inż. Zbigniew Skorupka, dr inż. Edyta Słupecka, dr inż. Wit Stryczniewicz oraz dr Jerzy Żółtak. Po podliczeniu wszystkich głosów Komisja Wyborcza ogłosiła, że nowymi członkami Rady Naukowej zostali: dr Jerzy Żółtak (155 głosów) oraz dr inż. Leszek Loroch (60 głosów).

Wybory do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa

Dyrektor Instytutu Lotnictwa na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.) oraz paragrafu 4 ust. 1 Regulaminu Wyborów Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa z dnia 7 czerwca 2017 r. ogłasza, że w dniu 23 czerwca 2017 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 odbędą się wybory do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa.

Skip to content