W dniu 18 września 2017 roku na pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa kadencji 2017-2021 w drodze głosowań tajnych zostało wyłonione Prezydium Rady w składzie:

Przewodniczący Rady Naukowej

  • dr inż. Marian Lubieniecki, General Electric Company Polska

Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej:

  • prof. dr hab. inż. Roman Domański, Instytut Lotnictwa
  • prof. dr hab. inż. Maciej Bossak, Instytut Lotnictwa

Sekretarz Rady Naukowej:

  • dr hab. inż. Grzegorz Socha, Instytut Lotnictwa

Przewodniczący stałej Komisji Polityki Naukowo-Badawczej:

  • prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj, Instytut Lotnictwa

Przewodniczący stałej Komisji Ekonomicznej i Organizacyjno-Kadrowej:

  • dr Jerzy Żółtak, Instytut Lotnictwa

Ponadto, Rada Naukowa powołała Komisję ds. Rewitalizacji Polskiego Przemysłu Lotniczego. Na przewodniczącego tej komisji w drodze głosowania tajnego został powołany prof. dr hab. inż. Marek Orkisz z Politechniki Rzeszowskiej.

Podziel się wpisem