Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Aplikuj na projekty realizowane z Boeing

Od lutego 2023 Boeing [NYSE: BA] i Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa współpracują blisko w obszarze projektowania inżynierskiego, analiz i projektów wspierających. W Instytucie rozwija się zespół dedykowany płatowcom. Pracownicy, którzy są wdrażani w projekty z Boeing przechodzą na początek kilkutygodniowe szkolenia. Trwa również rekrutacja kandydatów o profilach: Inżynier Analityk, Inżynier Konstruktor, Planista Produkcji. Kluczowe kompetencje, które powinni posiadać kandydaci do zespołu dedykowanego współpracy z Boeing to: Boeing oraz Łukasiewicz […]

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Lotnictwa

Komisja do spraw wyłonienia kandydatów na dwa stanowiska Zastępców Dyrektora Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 j.t.) zaprasza do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie – nie otwierać” […]

Skip to content