Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

15-lecie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

28 czerwca 2017 Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych świętowała 15-lecie swojej działalności. Z tej okazji w Instytucie Lotnictwa odbyło się sympozjum naukowe, w którym udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście. Wśród prelegentów znaleźli się: Andrzej Pussak – zastępca przewodniczącego PKBWL, Andrzej Lewandowski – przewodniczący PKBWL, Andrzej Żyluk – zastępca dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Lech Kopka – zastępca dyrektora Wojskowego […]

Porozumienie o współpracy Instytutu Lotnictwa z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych

17 lutego 2017 roku dyrektor Instytutu Lotnictwa, profesor Witold Wiśniowski oraz przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych płk. dypl. pil. Andrzej Lewandowski podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji w zakresie badań naukowych, ekspertyz oraz analiz technicznych. Współpraca obejmować będzie m.in. wykorzystanie bazy laboratoryjnej Instytutu Lotnictwa na potrzeby związane z działaniami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.  

Skip to content