28 czerwca 2017 Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych świętowała 15-lecie swojej działalności. Z tej okazji w Instytucie Lotnictwa odbyło się sympozjum naukowe, w którym udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście.

Wśród prelegentów znaleźli się: Andrzej Pussak – zastępca przewodniczącego PKBWL, Andrzej Lewandowski – przewodniczący PKBWL, Andrzej Żyluk – zastępca dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Lech Kopka – zastępca dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Prelekcję wygłosił także Leszek Loroch – zastępca dyrektora Instytutu Lotnictwa, którzy przybliżył uczestnikom udział Instytutu w badaniach wypadków lotniczych w lotnictwie cywilnym.

Sympozjum było także okazją do wręczenia wyróżnień przez przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – pana Łukasza Smółkę.

Podziel się wpisem