Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Nagroda rektora Wojskowej Akademii Technicznej dla pracowników Instytutu Lotnictwa

Decyzją Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 175/RKR/2017 z dnia 12 września 2017 r.  trzech pracowników Instytutu Lotnictwa otrzymało nagrodę Rektora WAT za opracowanie i wydanie trzeciego tomu podręcznika akademickiego „Lotnicze zespoły napędowe”. Wyróżnieni pracownicy Instytutu Lotnictwa to: dr inż. Włodzimierz Balicki,  dr inż. Paweł Głowacki i mgr inż. Artur Rowiński. Książka jest pracą zbiorową, a współautorami z ramienia WAT są: dr hab. inż. Ryszard Chachurski,  prof. dr hab. Inż. Jan Godzimirski i dr hab. […]

Skip to content