Nagroda rektora Wojskowej Akademii Technicznej dla pracowników Instytutu Lotnictwa

0

Decyzją Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 175/RKR/2017 z dnia 12 września 2017 r.  trzech pracowników Instytutu Lotnictwa otrzymało nagrodę Rektora WAT za opracowanie i wydanie trzeciego tomu podręcznika akademickiego „Lotnicze zespoły napędowe”. Wyróżnieni pracownicy Instytutu Lotnictwa to: dr inż. Włodzimierz Balicki,  dr inż. Paweł Głowacki i mgr inż. Artur Rowiński.

Książka jest pracą zbiorową, a współautorami z ramienia WAT są: dr hab. inż. Ryszard Chachurski,  prof. dr hab. Inż. Jan Godzimirski i dr hab. inż. Adam Kozakiewicz.

W książce zawarto opis konstrukcji lotniczych zespołów napędowych wsparty obliczeniami obciążeń, wytrzymałości i cech dynamicznych. Wiele uwagi poświęcono metodom diagnostyki i eksploatacji silników – sprzyjających optymalizacji kosztów ich użytkowania i zapewniających bezpieczeństwo latania na niezbędnym poziomie.

Redaktorem merytorycznym książki był śp. prof. dr hab. inż. Stefan Szczeciński.

Książka ta, podobnie jak poprzednie dwa tomy, jest kolejnym  przykładem współpracy Instytutu Lotnictwa z uczelnią wyższą.

Wręczenie nagród odbyło się 13 października 2017 w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 2 listopada 2017 o 11:03:16 [aktualna wersja] przez Joanna Pieniążek
  • 2 listopada 2017 o 10:59:06 przez Joanna Pieniążek
  • 2 listopada 2017 o 10:55:06 przez Joanna Pieniążek
  • 2 listopada 2017 o 10:54:00 przez Joanna Pieniążek
  • 18 września 2017 o 11:17:34 przez Joanna Pieniążek