Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Technologie lotnicze i kosmiczne z udziałem polskich inżynierów

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki oraz Załogowych Lotów Kosmicznych

12 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, który został ustanowiony na pamiątkę pierwszego lotu człowieka w kosmos oraz Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych. Technologie lotnicze i kosmiczne rozwijają się obecnie w zupełnie nowych kierunkach – opracowywane są nowe, bardziej zaawansowane wersje statków powietrznych oraz komponenty, które służą m.in. eksploracji Marsa. Nad wieloma z nich […]

57. Sesja Naukowo-Technicznego Podkomitetu Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ

W wiedeńskiej siedzibie Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN COPUOS), w dniach 3-14 lutego 2020 odbywa się 57. Posiedzenie Podkomitetu Naukowo-Technicznego. Delegaci Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa wzięli udział w jego obradach w dniach 10-11 lutego. Instytut reprezentowali: prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, który od 16 lat przewodniczy polskiej […]

Skip to content