W wiedeńskiej siedzibie Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN COPUOS), w dniach 3-14 lutego 2020 odbywa się 57. Posiedzenie Podkomitetu Naukowo-Technicznego. Delegaci Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa wzięli udział w jego obradach w dniach 10-11 lutego. Instytut reprezentowali: prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, który od 16 lat przewodniczy polskiej delegacji do COPUOS, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych – dr inż. Leszek Loroch oraz inż. Paweł Nowakowski.

Delegaci z całego świata przedstawiali sprawozdania z działalności ich krajów oraz organizacji obserwatorów w zakresie działalności kosmicznej. Głównymi tematami było wykorzystanie danych z satelitów obserwacyjnych, globalnych satelitarnych systemów nawigacyjnych i innych instrumentów oraz ich wykorzystaniu do wspomagania przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych lub monitorowania „pogody kosmicznej”.

Program obrad zawierał również różnorodne prezentacje techniczne. Jedną z nich pt. „Space Debris Mitigation using dedicated Solid Rocket Propulsion”, przedstawił delegat Instytutu inż. Paweł Nowakowski. Umożliwiło to rozpropagowanie wśród delegatów z wielu krajów zakresu działalności Instytutu w rozwoju napędów rakietowych, w szczególności do deorbitacji satelitów (zapobieganie powstawaniu śmieci kosmicznych).

Delegaci mieli również możliwość zapoznania się z podsumowaniem ubiegłorocznej działalności oraz planami na przyszłość takich agencji jak NASA i ESA. Jedna z sesji była również poświęcona problemowi równego dostępu do działalności kosmicznej dla kobiet i rekomendacjom w celu zrównoważenia ich udziału.

Podziel się wpisem