Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Europejskie Forum Technologiczne 2018

Europejskie Forum Technologiczne (26-27.09.2018, Katowice)

W dniach 26-27 września 2018 delegacja Instytutu Lotnictwa uczestniczyła w Europejskim Forum Technologicznym w Katowicach. Forum było otwartą platformą konsultacji z szerokim gronem zainteresowanych stron na temat europejskiej polityki badań i technologii. Głównymi celami wydarzenia były: dyskusja nad priorytetami europejskiej polityki naukowo-technicznej i mechanizmami finansowania badań i rozwoju technologii, w szczególności przewidywanymi do wdrożenia w […]

Skip to content