Europejskie Forum Technologiczne (26-27.09.2018, Katowice)

W dniach 26-27 września 2018 delegacja Instytutu Lotnictwa uczestniczyła w Europejskim Forum Technologicznym w Katowicach. Forum było otwartą platformą konsultacji z szerokim gronem zainteresowanych stron na temat europejskiej polityki badań i technologii.

Głównymi celami wydarzenia były: dyskusja nad priorytetami europejskiej polityki naukowo-technicznej i mechanizmami finansowania badań i rozwoju technologii, w szczególności przewidywanymi do wdrożenia w ramach siedmioletniego programu Horyzont Europa; analiza synergii między programem Horyzont Europa a innymi programami unijnymi i krajowymi w zakresie badań, innowacji i konkurencyjności; promocja tworzenia różnego rodzaju sieci i partnerstw – zarówno przez przemysł, naukę jak i władze publiczne – by uniknąć powielania wysiłków i ustanawiać wspólne cele badawcze i rozwojowe; oraz przedstawienie celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski w zakresie badań i innowacji, które winny być osiągnięte w perspektywie do roku 2020 i 2030, oraz dyskusja nad sposobami ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dużych projektów.

 

Podziel się wpisem