Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Instytut Lotnictwa otwiera się na transport i konwersję energii

Z początkiem kwietnia 2016 roku w Instytucie Lotnictwa powołano Pion Transportu i Konwersji Energii.  Pełniącym obowiązki dyrektora nowej jednostki został mgr inż. Paweł Stężycki. Pion Transportu i Konwersji Energii  merytorycznie ma na celu pokrycie szerokiego obszaru badań inżynierskich, testów oraz opracowania technologii dla transportu kołowego, morskiego, kolejowego oraz powietrznego, jak również obszaru przemian energii poczynając od źródeł odnawialnych po tradycyjne. Celem pośrednim działalności komórki będzie opracowanie rozwiązań, […]

Skip to content