Z początkiem kwietnia 2016 roku w Instytucie Lotnictwa powołano Pion Transportu i Konwersji Energii.  Pełniącym obowiązki dyrektora nowej jednostki został mgr inż. Paweł Stężycki.

Pion Transportu i Konwersji Energii  merytorycznie ma na celu pokrycie szerokiego obszaru badań inżynierskich, testów oraz opracowania technologii dla transportu kołowego, morskiego, kolejowego oraz powietrznego, jak również obszaru przemian energii poczynając od źródeł odnawialnych po tradycyjne. Celem pośrednim działalności komórki będzie opracowanie rozwiązań, które mają szansę na praktyczne zastosowanie z udziałem przemysłu krajowego i zagranicznego. Pozyskiwanie zadań odbywać się będzie w oparciu o rozwiązania i pomysły pracowników Instytutu Lotnictwa, jak również te zaczerpnięte z innych komórek naukowych oraz podmiotów gospodarczych. Kluczowym dla istnienia Pionu Transportu i Konwersji Energii będzie bliska współpraca merytoryczna z placówkami naukowymi oraz przemysłem w Polsce i poza jej granicami.

Podziel się wpisem