Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Monografia „Experimental investigation of the classic and self-supplying air jet vortex generators”

Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa wydały monografię Andrzeja Krzysiaka pt. „Experimental investigation of the classic and self-supplying air jet vortex generators”. Praca jest podsumowaniem wieloletnich badań doświadczalnych prowadzonych przez autora niniejszej pracy nad zagadnieniem sterowania przepływem, w tym zwłaszcza przy wykorzystaniu strumieniowych generatorów wirów. W pierwszych rozdziałach pracy przedstawiono przegląd stanu wiedzy dokonany w oparciu o zaproponowany podział stosowanych technik sterowania, który bierze pod uwagę […]

Skip to content