logotyp SORA ASSISTANCE

Wsparcie w Wykonaniu Analizy Ryzyka Metodyką SORA (Specific Operation Risk Assessment) według AMC

Przed złożeniem wniosku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o zezwolenie na wykonanie operacji bezzałogowym statkiem powietrznym w kategorii szczególnej, z wyłączeniem scenariuszy standardowych, konieczne jest przeprowadzenie analizy ryzyka. Metodologią rekomendowaną przez ULC jest SORA – Specific Operation Risk Assessment opracowana przez organizację JARUS, a następnie dostosowana do przepisów europejskich przez organizację EASA.

SORA jest procesem złożonym i wymaga od operatora umiejętności posługiwania się środkami ograniczającymi ryzyko (mitygacjami ryzyka) oraz znajomości szeregu dodatkowych zagadnień.

Wspierając szybko rozwijającą się branżę BSP, w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu uzyskiwania zezwoleń na operację w kategorii szczególnej, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oferuje wsparcie w wykonaniu analizy ryzyka metodyką SORA, pomoc w przygotowaniu wniosku do ULC oraz pomoc w opracowaniu innych dokumentów, które mogą okazać się konieczne dla konkretnej operacji jaką zaplanował operator.

Podstawowy zakres wsparcia:

 • wykonanie analizy ryzyka metodyką SORA;
 • wypełnienie wniosku do ULC;
 • wsparcie przy tworzeniu dokumentów INOP oraz ConOps;
 • konsultacje w zakresie niezbędnym do zebrania szczegółowych danych odnośnie planowanej operacji.

Cena oraz termin wykonania analizy ustalane są indywidualnie w zależności od poziomu zaawansowania operacji oraz wymagań jakie okażą się niezbędne w celu uzyskania zezwolenia.

W celu otrzymania wyceny lub wstępnej konsultacji prosimy o skorzystanie z poniższego formularza.

W razie pytań prosimy o kontakt: sora[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

  Formularz rejestracyjny

  * - Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

  Data planowanego rozpoczęcia operacji*:

  Klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ilot.lukasiewicz.gov.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu

  świadczenia usługi przeprowadzenia analizy ryzyka dla misji bezzałogowych, podjęcia niezbędnych działań przez zawarciem umowy, a w przypadku zawarcia umowy – w celu jej wykonania. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest świadczenie usługi przeprowadzenia analizy ryzyka dla misji bezzałogowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być Urząd Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Flisa 2 oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Wieżowej 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia w/w usługi, a w przypadku zawarcia umowy – przez okres niezbędny do jej zawarcia i wykonania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje, na zasadach określonych w w/w rozporządzeniu, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz skargi do organu nadzorczego.

  Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez administratora w/w usługi oraz zawarcia i wykonania ewentualnej umowy, niepodanie danych skutkuje brakiem takich możliwości. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  Podziel się wpisem