Smart Village to trzyletni projekt, w wyniku którego zostanie opracowana koncepcja Inteligentnej Wsi na obszarze Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zlecił konsorcjum w skład którego wchodzi Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, opracowanie rozwiązań mających na celu rozwój potencjału obszarów wiejskich.

W przypadku zaproponowanych narzędzi nie chodzi jedynie o wykorzystanie możliwości transformacji cyfrowej, ale przede wszystkim o zrównoważony i odpowiednio ukierunkowany rozwój zapewniający mieszkańcom optymalne kształtowanie cech i postaw, które sprzyjały będą przyszłym procesom związanym z funkcjonowaniem lokalnych społeczności. Działania oparte na nowych formach współpracy i posiadanym już potencjale, staną się wsparciem dla zrównoważonego rozwoju ekologicznego, społecznego i gospodarczego.

Certyfikat Mazowiecki dla zrównoważonego rolnictwa

W 2022 roku Dział Teledetekcji w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa opracował, na podstawie wcześniej prowadzonych prac, koncepcję Certyfikatu Mazowieckiego wraz z procedurą jego przyznawania.

Certyfikat Mazowiecki będzie dokumentem wydawanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i zaświadczającym spełnienie przez gospodarstwo warunków zrównoważonej produkcji rolnej minimalizującej wpływ na środowisko naturalne, przy jednoczesnej produkcji wysokiej jakości żywności.

W wyniku prac przeprowadzonych w Instytucie opracowano standardy, na podstawie których przyznawany jest certyfikat – określające je parametry środowiskowe, rekomendacje dotyczące wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych oraz koncepcję wzoru certyfikatu.

Przeprowadzone prace obejmowały dwie kampanie pomiarowe, wykonane w ramach pilotażu w czterech różnych gospodarstwach na terenie województwa mazowieckiego. Lokalizacje zostały wybrane na podstawie ankiet i wywiadów przeprowadzonych uprzednio z rolnikami. Pozyskane dane przetworzono następnie m.in. do postaci ortfotomap i map wskaźników. Na ich podstawie oraz w oparciu o obowiązujące akty prawa krajowego i europejskiego wybrano najbardziej istotne elementy, które należało wziąć pod uwagę w procesie oceny gospodarstwa.

W wyniku tych działań powstała lista standardów, która stała się podstawowym źródłem wiedzy w procesie certyfikacji. Wynikiem zeszłorocznych prac jest wzór certyfikatu oraz szczegółowy raport opisujący wszystkie podjęte działania.

Dalsze działania w projekcie

Ostatni etap prac związanych z projektem Smart Village na Mazowszu, rozpoczął się w 2023 roku. Obecnie trwają spotkania informacyjno-instruktażowe w 5 miejscowościach zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego tj. w Paprotni (3 marca), Dreglinie (17 marca), Wąsewie (30 marca), Cegłowie (13 kwietnia) i Promnej (27 kwietnia).

Celem spotkań jest wymiana doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy przedstawicielami jednostek naukowych biorących udział w realizacji projektu a docelowymi odbiorcami, którymi są przedstawiciele władz regionalnych, doradcy rolniczy, jak również sami rolnicy.

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa reprezentują specjaliści z Działu Teledetekcji. Prezentowanie wypracowanych rozwiązań cyfrowych i organizacyjnych, o charakterze społeczno-ekonomicznym oraz dyskusje na ich temat, stanowią wstęp do efektywnego wdrażania koncepcji Smart Village.

Projekt realizowany jest od 2021, jego zakończenie przewidziano na rok 2023.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę  https://smartvillageswm.uksw.edu.pl/ oraz strony Departamentu Cyfryzacji Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie https://geodezja.mazovia.pl/projekty/smartv/smart-village.html#oppro i Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego https://mpnt.pl/pl/smart-villages.

Certyfikat Mazowiecki

__

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem