Ludzie pozujący do zdjęcia

W dniach 25-26 kwietnia 2019 roku delegaci Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami Turkish Aerospace Industries (TAI), ESEN oraz Instytutu Yunus Emre (YEE). Wizyta odbyła się w Ankarze z inicjatywy Academic and Scientific Cooperation Project of Turkey (TABİP) działającej w ramach YEE.

Jednym z efektów wizyty było podpisanie protokołu o współpracy w dziedzinie lotnictwa pomiędzy YEE a Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w ramach tureckiego projektu naukowego pod nazwą TABIP. Projekt jest inicjatywą rządu Turcji i ma na celu wzmocnienie współpracy akademickiej i naukowej Turcji z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi na świecie, zapewnienie bezpiecznego i efektywnego transferu know-how, wzmocnienie zasobów ludzkich i rozwinięcie dyplomacji naukowej.

Podczas dwudniowej wizyty, delegaci Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa mieli okazję zapoznać z działalnością największych tureckich przedsiębiorstw sektora lotniczego.

Ze strony Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, w delegacji wzięli udział: dyrektor naczelny – Paweł Stężycki, zastępca dyrektora – Sylwester Wyka, Przemysław Drężek – zastępca kierownika Zakładu Aerodynamiki, Rafał Żurawski z Centrum Nowych Technologii Instytutu Lotnictwa oraz Agata Wierzbińska – główny specjalista ds. rozwoju współpracy międzynarodowej.

Pierwszego dnia wizyty odbyło się bilateralne spotkanie z przedstawicielami firmy ESEN, która zlokalizowana jest w Ankarze na terenie parku technologicznego Ankara Middle East Technical University.

Firma ESEN została utworzona w Turcji jako oddział amerykańskiej firmy Sierra Nevada Corporation (SNC), która jest producentem systemów elektronicznych i innych kluczowych elementów dla satelitów oraz statków kosmicznych.

ESEN powołano w celu realizacji strategicznych dla kraju projektów na zlecenie SNC. Projekty te obejmują m.in. budowę  platformy ISR (Intelligence Reconnaissance Surveillance) i modyfikację statków powietrznych. Działalność firmy ESEN obejmuje również projekty z zakresu UAS oraz space & sensing systems.

W trakcie spotkania rozmawiano o możliwościach współpracy pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz firmami ESEN i SNC.

Drugiego dnia wizyty odbyło się spotkanie w siedzibie Turkish Aerospace Industries. Działalność TAI obejmuje licencjonowaną produkcję myśliwców F-16, rozwój rodzimych śmigłowców, a także projektowanie i rozwój bezzałogowych statków powietrznych oraz technologie satelitarne. Podstawowa działalność TAI obejmuje również programy modernizacji, modyfikacji i integracji systemów oraz obsługę posprzedażową samolotów wojskowych i komercyjnych.

Kampus oraz fabryki TAI mieszczą się pod Ankarą w dzielnicy Akinci na terenie 4 mln m2. Obecnie w TAI pracuje ok. 8000 osób zatrudnionych w ramach 5 głównych oddziałów:  Aerostructures  Group, Aircraft Group, Helicopter Group, UAS Group oraz Space Systems Group.

W spotkaniu z delegacją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uczestniczyło ponad 30 osób z TAI, reprezentujących różne oddziały przedsiębiorstwa oraz przedstawiciele YEE.

W swoim przemówieniu skierowanym do przedstawicieli TAI i YEE, dyrektor  Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Lotnictwa, Paweł Stężycki, odwołał się do historii współpracy polsko-tureckiej w dziedzinie lotnictwa, którą rozpoczęto w okresie II wojny światowej oraz kontynuowano w późniejszych latach. Współpraca ta obejmowała m.in. rozwój konstrukcji szkoleniowych przez polskich i tureckich inżynierów, produkcję szybowców w oparciu o polskie rozwiązania (szybowiec Ps-2, US-4) oraz wymianę kadry akademickiej (wykładowcami Uniwersytetu Technicznego w Stambule byli m.in. Leszek Dulęba oraz Jerzy Teisseyre).

Wspomniane zostały także najważniejsze projekty Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz zakres działalności placówki i kompetencje badawcze.

Uczestniczący w rozmowach przedstawiciele TAI wyrazili swoje zainteresowanie współpracą z Siecią Badawczą Łukasiewicz Instytut Lotnictwa w zakresie badań aerodynamicznych, struktur kompozytowych, badań dynamicznych (podwozia lotnicze) oraz udziału we wspólnych projektach europejskich tj. Clean Sky czy Horyzont 2020.

Szczegóły tej współpracy mają zostać omówione podczas rewizyty tureckich przedstawicieli w Warszawie.

Pośrednikiem w nawiązaniu współpracy pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa a TAI jest Fundacja Yunus Emre (w ramach której działa YEE), powołana w celu promowania Turcji oraz intensyfikowania wymiany kulturalnej i umacniania przyjaźni Turcji z innymi krajami. Fundacja posiada oddziały w 55 krajach świata, a od około 2 lat jest także koordynatorem programu TABIP.

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa jest obecnie zaangażowana we współpracę naukową z Uniwersytetem Technicznym w Stambule oraz Instytutem Technologii w Izmirze.

Dowiedz się więcej:

Instytut Lotnictwa z wizytą na uczelniach technicznych oraz w technoparkach w Stambule oraz Izmirze

Podziel się wpisem