W dniach 19-22 marca 2018 roku delegacja Instytutu Lotnictwa w składzie: Paweł Stężycki – dyrektor Instytutu Lotnictwa, Jerzy Żółtak – dyrektor Centrum Nowych Technologii,  Borys Łukasik – asystent z Centrum Transportu i Konwersji Energii oraz Agata Wierzbińska – główny specjalista ds. współpracy z UE udali się do Turcji, gdzie odbyli szereg spotkań na uczelniach technicznych oraz w technoparkach w Stambule oraz Izmirze.

Przedstawiciele Instytutu Lotnictwa spotkali się z kadrą akademicką Istanbul Technical University (ITU) z Wydziału Aeronautyki i Astronatyki oraz zwiedzili tamtejsze laboratoria – Space Systems Design and Test Laboratory, Control Based Design and Test Laboratory, Composites, Structures Laboratory oraz Aerospace Research Center. Podczas spotkania dyskutowano przede wszystkim nad możliwymi formami współpracy, tj. wspólnymi projektami badawczymi, wymianą kadry oraz praktykami dla doktorantów.

Po spotkaniach na Wydziale Aeronautyki i Astronatyki ITU, została zorganizowana wizyta w ITU Teknokent – tzw. miasteczku technologicznym Uniwersytetu Technicznego w Stambule. Podczas spotkania zaprezentowała się jedna z firm typu MŚP, która została założona przez absolwentów ITU, i która realizuje swoje projekty z zakresu aeronautyki i obronności przy wsparciu merytorycznym i finansowym ITU Teknokent. Podczas prezentacji obecni byli także pracownicy uczelnianego Biura Transferu Technologii i Przedsiębiorczości, którzy przybliżyli zasady działania technoparku, rodzaj i zakres pomocy jaka udzielana jest młodym przedsiębiorcom, którzy chcą realizować przełomowe projekty inżynierskie.

Następnego dnia, delegacja Instytutu Lotnictwa udała się do Izmiru, gdzie odbyła wizytę w Teknopark Izmir oraz na Wydziale Mechanical Engineering, Izmir Institute of Technology. Zarząd technoparku w Izmirze zaprezentował ogólny profil instytucji, typy przedsiębiorstw w nim działających oraz zakres i sposób wsparcia udzielanego im przez pracowników Izmir Technopark.

Na Wydziale Mechanical Engineering odbyło się spotkanie z dziekanem wydziału. Przedyskutowano możliwości współpracy z Instytutem Lotnictwa w ramach polsko-tureckiego konkursu organizowanego wspólnie przez NCBiR oraz TUBITAK – Tureckie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Spotkanie z kadrą akademicką Istanbul Technical University |Meeting with the academic staff of Istanbul Technical University
Spotkanie z kadrą akademicką Istanbul Technical University | Meeting with the academic staff of Istanbul Technical University
Podziel się wpisem