Rada Naukowa Instytutu Lotnictwa informuje, że w dn. 13 kwietnia 2015 roku wpłynęła recenzja prof. dr. hab. inż.  Aleksandra Olejnika z Wojskowej Akademii Technicznej dotycząca rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Cichockiej pt.: „Badania wpływu efektów giroskopowych na dynamikę lekkiego samolotu z napędem turbinowym”.

Recenzja

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Podziel się wpisem