Instytut Lotnictwa wspólnie z Politechniką Warszawską zorganizował w dniach 12-14 września 2016 roku seminarium Research and Education in Aircraft Design – READ 2016. W ramach seminarium odbyło się również  6. Sympozjum SCAD (Symposium on Collaboration in Aircraft Design).

>>Relacja z konferencji<<

_________________________________________________________________________________________

Seminarium READ 2016 to forum prezentacji najnowszych osiągnięć w inżynierii lotniczej i nauczania w tej dziedzinie. Więcej na oficjalnej stronie konferencji: http://read.meil.pw.edu.pl.

Tematyka seminarium
Informacje dla uczestników
Język konferencji
Sesja studencka
Opłaty
Artykuły i prezentacje
Daty
Kontakt
Pobierz ulotkę


Tematyka seminarium

  • Struktury i napędy lotnicze
  • Projektowanie samolotów
  • Awionika i elektromechanika
  • Obsługa techniczna statku powietrznego
  • Edukacja lotnicza i kosmiczna
  • Rozwój lotnictwa
  • Bezpieczeństwo w lotnictwie
  • Materiały w inżynierii kosmicznej


Informacje dla uczestników

Wszystkie referaty przesłane do 15 czerwca 2016 roku zostaną opublikowane w formie CD i rozdystrybuowane w trakcie seminarium.

Wszystkie referaty są recenzowane. Najlepsze artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Transactions od the Institute of Aviation”, które istnieje na rynku od 1956 roku. W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły pisane przez naukowców współpracujących z Instytutem, w tym wielu z zagranicy. Tematyka publikacji jest ściśle związana z obszarem działalności Instytutu i konferencji naukowych przez niego organizowanych. Wszystkie artykuły są recenzowane.

Seminarium READ 2016 odbędzie się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. W ramach seminarium przewidziano także wycieczkę dla uczestników oraz osób towarzyszących.


Język konferencji

Oficjalnym językiem seminarium oraz prezentacji jest angielski.


Sesja studencka

Przewidziane są sesje przeznaczone i prowadzone przez studentów.


Opłaty

Opłata pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, publikację pokonferencyjną, uczestnictwo w seminarium oraz bufet i recepcję.

Uczestnicy 1100 PLN / 250 €
Studenci 110 PLN / 25 €
Osoby towarzyszące 220 PLN / 50 €

Opłata powinna zostać wniesiona w przeciągu miesiąca od potwierdzenia uczestnictwa. Szczegóły dotyczące danych do przelewów bankowych będą dostępne na stronie: http://read.meil.pw.edu.pl.


Artykuły i prezentacje

Wszystkie artykuły są przyjmowane wyłącznie w formie on-line przez stronę: http://read.meil.pw.edu.pl. Autorzy proszeni są o zarejestrowanie się oraz postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzach rejestracyjnych.

Organizator zapewnia pełną obsługę techniczną wydarzenia.


Daty

15.03.2016 – Ogłoszenie o nadsyłaniu abstraktów
30.04.2016 – Data końcowa dla przesłania abstraktów
07.05.2016 – Potwierdzenie uczestnictwa
15.06.2016 – Rejestracja
31.07.2016 – Płatność
15.06.2016 – Data końcowa przesłania artykułów


Przewodniczący

Tomasz Goetzendorf-Grabowski
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej,
Politechnika Warszawska

Komitet organizacyjny

READ – Marcin Figat (mfigat@meil.pw.edu.pl)
SCAD – Jacek Mieloszyk (jmieloszyk@meil.pw.edu.pl)
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej,
Politechnika Warszawska

Sekretariat

Agata Wierzbińska (agata.wierzbinska@ilot.edu.pl)
tel: (+48) 22 188 3949

Beata Wierzbińska-Prus (bprus@meil.pw.edu.pl)
tel: (+48) 22 622 4374; (+48) 22 234 5428

Komitet Naukowy

Tomasz Goetzendendorf-Grabowski (Polska)
Zdobysław Goraj (Polska)
Witold Wiśniowski (Polska)
Björn Nagel (Niemcy)
Peter Schmollgruber (Francja)
Antonin Pistek (Czechy)
Jonas Staukunas (Litwa)
Tetsuhiko Ueda (Japonia)
Ray Whitford (Wielka Brytania)
Rodrigo Martinez-Val (Hiszpania)
Alexander Zbrutsky (Ukraina)
Martinsh Kleinhofs (Łotwa)
Allan Nõmmik (Estonia)
Laurent Dala (RPA)

Więcej informacji:

http://read.meil.pw.edu.pl

Podziel się wpisem