W dniach 12-14 września 2016 roku w Instytucie Lotnictwa odbyła się konferencja READ – Research and Education in Aircraft Design. Wydarzenie było organizowane wspólnie z Politechniką Warszawską.

Konferencja READ odbyła się już po raz dwunasty – od roku 1994, kiedy to została zorganizowana po raz pierwszy w Warszawie, co dwa lata gości w różnych krajach Europy Wschodniej. Organizowana była już na Litwie, Łotwie, Estonii, Czechach, w tym roku ponownie odbyła się w Warszawie. Tegoroczna konferencja została wyjątkowo połączona z innym sympozjum naukowym jakim jest SCAD – Symposium on Collaboration in Aircraft Design.

Głównym celem konferencji READ jest stworzenie swoistej platformy dla wymiany myśli naukowej i prezentacji najnowszych osiągnięć w badaniach w obszarze lotnictwa.  Szczególną uwagę poświęca się także edukacji w zakresie inżynierii lotniczej, co w połączeniu ze specjalnie organizowaną sesją studencką nadaje tej konferencji wyjątkowy charakter.

Tegoroczna edycja konferencji READ zgromadziła ponad 80 uczestników z 14 krajów świata, głównie z uczelni technicznych oraz instytutów badawczych. Omawiane zagadnienia dotyczyły: struktur i napędów lotniczych, projektowania maszyn, aerodynamiki, rozwoju lotnictwa, bezpieczeństwa w lotnictwie, technologii materiałowych.

W dniach 12 i 13 września odbyły się sesje i wykłady, zaś 14 września uczestnicy zostali oprowadzeni po obiektach Instytutu Lotnictwa – tunelu aerodynamicznym oraz laboratorium kompozytów podczas specjalnie zorganizowanych „technical tours”.

Podziel się wpisem