Jeśli ktoś szuka firmy lub segmentu rynku rentownego i perspektywicznego, powinien zainteresować się oprogramowaniem i systemami antydronowymi – wynika z raportu dronowego opublikowanego przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Fundację Instytut Mikromakro.

W jaki sposób zorganizować ruch pojazdów autonomicznych? Którędy może pojechać auto-robot, popłynąć robo-prom czy sunąć po szynach robo-pociąg? Czy ich ruchem mają się zajmować ci sami urzędnicy, którzy teraz zaczynają się uczyć trzeciego wymiaru miast – przestrzeni powietrznej dla dronów? O tym wszystkim można przeczytać w najnowszym raporcie BURZA, przygotowanym przez ekspertów rynku dronowego.

– W ciągu najbliższych kilku lat różnice między robotyką powietrzną a lotnictwem załogowym będą coraz większe – oprócz praw fizyki. Te pozostaną niezmienne i dla robotów i dla załogowych statków powietrznych. Stąd potrzeba certyfikacji sprzętu latającego oraz analizy ryzyka misji z coraz większym naciskiem na obsługujące je systemy informatyczne. Nieuchronnie zbliżamy się też do momentu, w którym pojazdy kierowane przez AI opanują nasze miasta – przekonuje prezes Fundacji Instytut Mikromakro, Sławomir Kosieliński.

W raporcie zaprezentowano najciekawsze firmy z polskiego i światowego rynku dronowego, działające w obszarach: handel, usługi, produkcja, B+R oraz relacja autonomii do usługi. Badaniem objęto 14 firm prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, 69 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 10 spółek akcyjnych oraz 7 firm o innym statusie prawnym. Ich łączny przychód to ok. 350 mln złotych za 2022 rok.

– Na rynku obserwujemy jak jedne firmy wychodzą ze startupowej „doliny śmierci”, inne właśnie tam docierają. Naturalnie wyłonili się liderzy w każdym obszarze rynku opisanym w naszym raporcie. Niektórzy mają szansę na międzynarodowy sukces. Z uwagą obserwujemy obszar dostaw dronami, jak również sektor energetyczny i rynek bezpieczeństwa wewnętrznego – podkreśla dr inż. Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa, współautor raportu.

Partnerem tytularnym badania i wydania raportu jest Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Raport powstał w ramach przygotowań do X Droniady (Droniada.eu) na podstawie badania stopni zaawansowania technologicznego i biznesowego rynku dronowego według autorskiej metody Sławomira Kosielińskiego i Pawła Waligóry z Fundacji Instytut Mikromakro, tzw. INDEKSU KOWALA.

__

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem