Webinarium SORA

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w ramach współpracy z Centralnoeuropejskim Demonstratorem Dronów (CEDD) organizuje bezpłatne i otwarte webinarium pt. „Przewodnik po analizie ryzyka metodyką SORA”.  Webinarium skierowane jest do operatorów realizujących loty BSP w kategorii szczególnej oraz do przedsiębiorców rozważających wdrożenie usług z wykorzystaniem BSP. Spotkanie on-line planowane jest na 17 marca 2021 roku w godzinach 12:00-14:00 na platformie MS Teams.

Podczas webinarium  zostaną omówione wyzwania związane z realizacją lotów bezzałogowych zgodnie z obowiązującym od początku roku 2021 rozporządzeniem wykonawczym Komisji EU 2019/947. Poruszone zagadnienia będą skupione na lotach w kategorii szczególnej wymagającej analizy bezpieczeństwa SORA. Uczestnikom zostanie zaprezentowany przewodnik po analizie ryzyka według metodyki SORA opracowany przez specjalistów z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Eksperci przedstawią jak z niego korzystać, aby sprawnie oszacować ryzyko misji i otrzymać zgodę na jej wykonanie.

Do udziału w spotkaniu zaproszenie przyjęli:

  • Małgorzata Darowska. Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych i programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD),
  • Paweł Szymański. Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP), Urząd Lotnictwa Cywilnego,
  • Mikołaj Jarkowski. Dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa,
  • Anna Mazur. Główny Inżynier, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa,
  • Rafał Paprocki. Specjalista ds. BSP, kierownik projektu e-SORA POPC, Dział Zarządzania Operacjami BSP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  • Maciej Włodarczyk. Kierownik Działu Zarządzania Operacjami BSP, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Wydarzenie odbędzie się na platformie MS Teams i ma charakter nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Bezpośredni link do wydarzenia zostanie przesłany uczestnikom przez Organizatora w następstwie weryfikacji zgłoszenia na wskazany w nim adres e-mail. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wydarzenia.

Agenda Webinarium SORA – ZOBACZ

Udział w webinarium – ZAREJESTRUJ SIĘ

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem