Czterech przedstawicieli Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zostało wybranych do Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN na kadencję 2023-2026. Pod względem liczebności członków w Komitecie, Instytut jest drugą instytucją po Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Do Komitetu z ramienia Instytutu wybrani zostali:

  • Dr inż. Leszek Loroch – wybrany na członka Prezydium Komitetu,
  • Dr inż. Adam Okniński – wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu,
  • Dr inż. Michał Kawalec – członek Komitetu.

Członkiem Komitetu jest również Profesor Piotr Wolański – były przewodniczący przez 16 lat oraz w ostatniej kadencji Honorowy Przewodniczący Komitetu.

Do zadań KBKiS PAN należy w szczególności:

  • wydawanie cyklicznych opinii w zakresie kształcenia i badań naukowych w dziedzinie badań kosmicznych w Polsce;
  • udział w pracach Polskiej Agencji Kosmicznej;
  • upowszechnianie osiągnięć kosmicznych, w szczególności krajowych, poprzez organizowanie otwartych plenarnych posiedzeń Komitetu oraz w mediach (prasa, radio, telewizja, konferencje naukowe, pikniki naukowe itp.);
  • uczestnictwo w pracach Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa;
  • reprezentacja Polski na forach międzynarodowych przez członków Komitetu (m. in. w Organizacji Narodów Zjednoczonych, w światowej organizacji COSPAR, w International Astronautical Federation).

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem