Europejski projekt lotniczy SAT-AM wkracza w końcową fazę realizacji. Z tej okazji, koordynator projektu, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, wspólnie z konsorcjantami projektu tj. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o., Eurotech, Szel-Tech, P.W. Metrol, Ultratech, Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski oraz Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) zaprezentował efekty prac badawczo-rozwojowych.

SAT-AM (More Affordable Small Aircraft Manufacturing) to pięcioletni projekt realizowany w ramach programu Clean Sky 2, finansowany przez Komisję Europejską.

Celem, jaki postawiono przed uczestnikami projektu były prace badawczo-rozwojowe nad nowymi technologiami wytwarzania konstrukcji lotniczych dla kategorii samolotów 4-19 miejscowych.

Prace prowadzone przez konsorcjum obejmowały opracowanie demonstratora kabiny oraz kompozytowej gondoli silnikowej dla samolotu M28 produkowanego w PZL Mielec, która w przyszłości może zastąpić konstrukcję metalową.

Podsumowanie związanych z realizacją prac nad demonstratorem kompozytowej gondoli zostało przedstawione w poniższym filmie

Mały transport lotniczy

Projekt SAT-AM wpisuje się w działania na rzecz promocji i rozwoju małego transportu lotniczego (SAT – Small Air Transport). Europejska wizja przedstawiona w opracowaniu Flightpath 2050 zakłada renesans lotów realizowanych z mniejszych, regionalnych lotnisk. Celem do osiągnięcia jest realizacja podróży w czasie 4 godzin od startu do lądowania.

Aby idea SAT mogła się przyjąć na szerszą skalę niezbędne jest opracowanie innowacyjnych procesów projektowania i technologii produkcji mniejszych samolotów. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa lotu statku powietrznego przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów wytwarzania.

Istotne będzie także opracowywanie przełomowych technologii, które znacznie poprawią efektywność środowiskową samolotów. Konkretne cele są cztery i dotyczą: zmniejszenia spalania paliwa, obniżenia emisji CO2, złagodzenia poziomu hałasu zewnętrznego nawet o 50% oraz zmniejszenia emisji NOx nawet o 80% do 2020 r. w porównaniu z poziomami z 2000 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem