13 maja odbyła się uroczystość „Złotej łopaty”, która zainicjowała budowę Centrum Kompetencji Turbin Gazowych – najnowszej inwestycji realizowanej na terenie Instytutu Lotnictwa. Projekt modernizacji i budowy nowej infrastruktury badawczej, realizowany w ramach konsorcjum złożonego z Instytutu Lotnictwa, Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej, ma na celu umożliwienie prowadzenia wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych. Realizacja projektu współfinansowania jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Nowe centrum rozpocznie pracę pod koniec 2015 roku.

Zadaniem Instytutu Lotnictwa jest utworzenie Centrum Kompetencji Turbin Gazowych ds. opracowania technologii napraw turbin gazowych oraz Komory Próżniowej do badania wirników silników turbinowych o poziomie generowanej mocy wynoszącym ok. 40 MW. Celem projektu jest maksymalizacja potencjału naukowo-badawczego w dziedzinie badania silników turbinowych, zwiększenie możliwości komercjalizacji opracowanych technologii oraz stworzenie zaplecza naukowo-badawczego dla polskiego przemysłu z sektora General Aviation oraz energetycznego.

W uroczystości  powołania Centrum Kompetencji Turbin Gazowych wzięło udział kierownictwo Instytutu Lotnictwa na czele z dr. hab. inż., prof. nadzw. Witoldem Wiśniowskim – Dyrektorem Instytutu Lotnictwa oraz dr. inż. Rafałem Kajką – Dyrektorem Engineering Design Center i Zastępcą Dyrektora Instytutu Lotnictwa, oraz zaproszeni goście: Magdalena Nizik – Prezes Zarządu General Electric Company Polska Sp. z.o.o oraz Michael Leary z GE Gas Turbine Engineering.

W pierwszej części spotkania odbyło się wspólne posiedzenie, na którym przedstawiono zakres działalności Centrum Kompetencji Turbin Gazowych. Omówiono także efekty biznesowe i naukowe oraz możliwości współpracy z polskim środowiskiem naukowo-badawczym.

Druga część spotkania odbyła się na miejscu przyszłej budowy Centrum Kompetencji Turbin Gazowych. Prezentację inwestycji dotyczącą powierzchni laboratoryjnej, biurowej,  wyposażenia oraz szybkiej prototypowni wygłosił przyszły szef Centrum – Piotr Steckowicz. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także: Witold Wiśniowski, Magdalena Nizik oraz Michael Leary. Podkreślano istotność powołania nowego Centrum zarówno dla Instytutu Lotnictwa, jak i dla potencjalnych klientów.

– Nowe centrum ma ogromne znaczenie dla Instytutu Lotnictwa. Laboratorium będzie tak nowoczesne, że pozwoli sięgnąć na najwyższy poziom wysokich technologii – zaznaczył dr hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa.

wizualizacja-Centrum-Kompetencji-Turbin-Gazowych

Centrum Kompetencji Turbin Gazowych – wizualizacja budynku

W nowym Centrum będą rozwijane technologie napraw i przeglądów turbin gazowych. Celem zadań realizowanych w Centrum będzie także opracowanie rozwiązań w obszarze prac wokół turbin gazowych i ich oprzyrządowania na potrzeby przeglądów obiektów w miejscu ich instalacji bez potrzeby demontażu i kosztownych transportów np. do warsztatów naprawczych.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wspólne wbicie złotej łopaty pod przyszłą inwestycję przez Witolda Wiśniowskiego, Magdalenę Nizik oraz Michaela Leary’ego.

Następnie odbyło się podpisanie i umieszczenie w butelce pamiątkowego zwoju, który przekazano Dyrektorowi Pionu Infrastruktury – Grzegorzowi Szymanowskiemu do zakopania pod fundamentami Centrum Kompetencji Turbin Gazowych.

Pamiątkowe statuetki z okazji rozpoczęcia prac nad budową nowego Centrum otrzymali: Witold Wiśniowski, Magdalena Nizik, Michael Leary, Rafał Kajka, Roman Domański, Kevin Worley, Piotr Steckowicz, Michał Małecki, Grzegorz Szymanowski, John Lammas oraz Steve Hartman.

Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie zaproszonych gości, dyrekcji oraz zespołu inżynierów, który będzie realizować prace w nowym Centrum.

Podziel się wpisem