Instytut Lotnictwa, w partnerstwie z z Uniwersytetem w Brasilii, zorganizował w dniach 21-22 września 2015 w Brazylii, Pierwszą Polsko-Brazylijską Konferencję Nauki i Technologii (1st Polish-Brazilian Conference on Science and Technology). Wzorowana na Polsko-Amerykańskiej Konferencji Nauki i Technologii, której odbyło się już czternaście edycji, konferencja będzie miała za cel przybliżenie i nawiązanie współpracy między uniwersytetami, instytutami, przemysłem oraz agendami rządowymi obu krajów.

Organizowana konferencja jest bezpośrednim wynikiem podpisanego 15 kwietnia 2015 porozumienia o powołaniu Polsko-Brazylijskiego Centrum Doskonałości Wysokich Technologii Lotniczych i Kosmicznych, pomiędzy Instytutem Lotnictwa i Uniwersytetem w Brasilii.

Oficjalna strona konferencji: www.ilot.edu.pl/pbc

ZAPROSZENIE

Udział w konferencji:

Autorzy, którzy chcą zaprezentować referaty na Konferencji proszeni są o nadsyłanie abstraktów w języku angielskim (maks. 400 słów) w najkrótszym czasie, nie później jednak niż do 3 sierpnia 2015 roku.

Autorzy wygłaszanych w czasie trwania konferencji prezentacji proszeni są o przesyłanie prezentacji (w Power Point) w języku angielskim do 10 września 2015 roku.

Przesłanie pełnych wersji wygłaszanych artykułów jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację w pierwszym wydaniu „Journal of Polish-Brasilian Conference on Science and Technology”. Wystąpienia i teksty do publikacji powinny być w języku angielskim.

Udział w konferencji jest płatny.

500 zł bruttoProgram w Brasilii (opłata zawiera opłaty konferencyjne)

1000 zł bruttoProgram w Brasilii i Rio de Janeiro (opłata zawiera opłaty konferencyjne)

Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują oraz pokrywają koszty zakwaterowania oraz dojazdu.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Instytut Lotnictwa
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Bank Pekao SA
Nr konta dla wpłat w złotych: 90 1240 6247 1111 0000 4977 2760

Z obowiązkowym dopiskiem:

Brazylia 2015 (imię i nazwisko/instytucja)

Osoba do kontaktu:

Tomasz Osypowicz
Instytut Lotnictwa
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

tel: 609 901 005
fax: (22) 627 47 11
e-mail: tomasz.osypowicz@ilot.edu.pl

 

Komitet organizacyjny:

  • prof. Jaime Martins de Santana, Vice-President University of Brasiliia
  • prof. Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa
  • George Osypowicz, Instytut Lotnictwa

 

Cel konferencji:

Konferencja jest realizowana w ramach Polsko-Brazylijskiego Centrum Doskonałości. Celem konferencji jest wzajemne poznanie się uczestników, prezentacja osiągnięć i ofert współpracy w zakresie wspólnych badań naukowych, projektów badawczo-rozwojowych i programów biznesowych.

 

Miejsce konferencji:

University of Brasilia
Campus Universitario Darcy Ribeiro
S/N -Asa Norte – Brasilia – DF, 70910-900
Brasilia, Brazil

 

Zakres tematyczny:

  • Technologie lotnicze i kosmiczne
  • Energetyka i środowisko
  • Przemysł obronny i bezpieczeństwo

 

Planowany harmonogram konferencji:

19.09 (sobota) – przylot do Brasilii
20.09 (niedziela) – spotkanie z Ambasadorem RP
21.09 (poniedziałek) – I dzień konferencji
22.09 (wtorek) – II dzień konferencji
23.09 (środa) – Przelot z Brasilii do Rio de Janeiro
24.09 (czwartek) – Spotkanie na Uniwersytecie Federalnym Rio de Janeiro
25.09 (piątek) – Powrót do Polski

Podziel się wpisem