15 kwietnia w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyła się ceremonia podpisania porozumienia między Instytutem Lotnictwa a Uniwersytetem w Brasilii, na mocy którego powołane zostało Polsko-Brazylijskie Centrum Doskonałości Wysokich Technologii Lotniczych i Kosmicznych.

Centrum Doskonałości ma postawione konkretne cele:

  1. Organizacja 21-22 września 2015 roku Pierwszej Polsko-Brazylijskiej Konferencji Nauki i Technologii.
  2. Organizacja polsko-brazylijskich warsztatów o tematyce rakietowej i kosmicznej.
  3. Wymiana studentów na poziomie doktoratu i współpraca w dziedzinie prowadzenia doktoratów.
  4. Wymiana publikacji naukowych.
  5. Wspólne prowadzenie badań w zakresie nowoczesnych technologii materiałowych.
  6. Wspólne prowadzenie badań w zakresie nowoczesnych technologii kosmicznych.
Podziel się wpisem