14 maja 2015 roku w Instytucie Lotnictwa odbyła się konferencja pt. „Publikacje naukowe w systemie oceny naukometrycznej”. Relacja z tego wydarzenia dostępna jest pod tym adresem.

W trakcie konferencji prelegenci udzielili krótkich wywiadów dla telewizji Instytutu Lotnictwa – ILOTTV. Nagrania ukażą się wkrótce na kanale Youtube: https://www.youtube.com/ilottv.

 

_______________________________________________________________

ZAPROSZENIE

Organizatorzy:

  • Redakcja kwartalnika naukowego „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”
  • Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa

Konferencja ma na celu prezentację roli publikacji naukowych w systemie oceny pracy naukowców i organizacji naukowych. Jej założeniem jest także zapoznanie uczestników z głównymi systemami i bazami indeksacji publikacji naukowych oraz możliwościami ich wykorzystania w cyklu budowy dorobku naukowego. Ponadto stanowić ma platformę dyskusji autorów i wydawców w zakresie współpracy wydawniczej.

Uczestnikami spotkania mogą być pracownicy wydawnictw naukowych, dyrektorzy naukowi instytutów badawczych, sekretarze naukowi, wydawcy akademiccy oraz autorzy artykułów i książek naukowych.

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
bud. A, sala konferencyjna Ikar
02-256 Warszawa

Program:

8.30 – 9.00 – rejestracja uczestników
9.00 – 10.00 – prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Przewodniczący zespołu ds. oceny czasopism naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
10.00 – 11.00 – Wolfgang Klotz, założyciel i dyrektor zarządzający, Central and Eastern European Online Library C.E.E.O.L.
11.00 – 11.15 – przerwa kawowa
11.15 – 12.15 – Lars Bjørnshauge, założyciel i dyrektor zarządzający, Directory of Open Access Journals
12.15 – 13.15 – dr Klementyna Karlińska-Batres, Thomson Reuters, Web of Science
13.15 – 13.45 – obiad
13.45 – 14.45 – Tomasz Psonka, Research Solutions Director for CE Europe, Krzysztof Szymański, Customer Consultant in Research Management, Elsevier B.V., SCOPUS
14.45 – 15.45 – Leszek Stypułkowski, Prezes Zarządu, Index Copernicus
15.45 – 16.45 – Dorota Wojewoda, Konsorcjum BazEkon, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zasady udziału:

1.       Przesłanie zgłoszenia zawierającego:

·         Imię i nazwisko
·         Tytuł naukowy
·         Stanowisko / funkcja
·         Reprezentowana instytucja / samodzielny naukowiec

na adres: marketing@ilot.edu.pl

2.       Wpłata kwoty w wysokości 300 zł netto + VAT na konto:

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Bank Pekao SA
Nr konta dla wpłat w złotych: 90 1240 6247 1111 0000 4977 2760

Z obowiązkowym dopiskiem:
ISSUE (imię i nazwisko/instytucja).

Dodatkowych informacji udziela:

Wojciech Łukowski
Dyrektor pionu marketingu Instytutu Lotnictwa
e-mail: marketing@ilot.edu.pl
tel.: 22 846 00 11 wew. 547

 

Podziel się wpisem