14 maja w Instytucie Lotnictwa odbyła się konferencja pt. „Publikacje naukowe w ocenie naukometrycznej”, która zgromadziła ponad 160 przedstawicieli świata nauki. Organizatorami konferencji były: redakcja kwartalnika „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” oraz Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa.

Konferencję otworzył prof. Jerzy WilkinPrzewodniczący zespołu ds. oceny czasopism naukowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przedstawił nowe zasady oceny czasopism naukowych w 2015 i 2016 roku.

Profesor Wilkin zapowiedział, że od tego roku na listę B będą zgłaszane wyłącznie czasopisma krajowe (czasopisma zagraniczne tylko na listę A i C). Czasopisma w tej kategorii będą poddawane również ocenie eksperckiej. Nowością będzie również przyznanie dodatkowej punktacji za długotrwałość istnienia czasopismaczasopisma istniejące powyżej 5 lat z listy B będą lepiej oceniane. Szczegółowe informacje dotyczące nowej oceny czasopism naukowych zostaną przedstawione w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego, który ukaże się do końca maja br. Udział w konferencji profesora Wilkina pozwolił uczestnikom nie tylko na wcześniejsze zapoznanie się z planowanymi zmianami, ale umożliwił debatę środowiska akademickiego, w tym także zadawanie pytań oraz zgłaszanie postulatów poszczególnych środowisk naukowych w zakresie parametryzacji.

W dalszej części konferencji głos zabrali prelegenci zagraniczniWolfgang Klotz, założyciel i dyrektor zarządzający Central and Eastern European Online Library C.E.E.O.L.

oraz Lars Bjørnshauge, założyciel i dyrektor zarządzający Directory of Open Access Journals.

Wolfgang Klotz wyraził sceptycyzm wobec naukometrii i wskazał na ekonomiczną wartość oddolnej komunikacji dla nauki, jaka toczy się w serwisach typu Mendeley.

Za większą otwartością opowiadał się także drugi z prelegentów, założyciel i dyrektor DOAJ – Lars  Bjørnshauge, który przekonywał naukowców do dzielenia się wiedzą (open access – wolny dostęp) ze społeczeństwem. Wyraził także nadzieję, że publikacje open access będą zyskiwać coraz większą wiarygodność dzięki transparentnym działaniom (proces recenzji, weryfikacja zgłoszeń oraz rewidowanie zgłoszonych już czasopism). Wskazał, że celem DOAJ jest wspieranie różnych kultur wydawniczych oraz zasada równości, czyli wspierania zarówno małych, jak i dużych czasopism.

Kolejną prelegentką była dr Klementyna Karlińska-Batres z Thomson Reuters, która przedstawiła uczestnikom zasady działania platformy Web of Science, w tym zaawansowane opcje wyszukiwań, które mają ułatwić nawigację publikacji naukowych.

W sesji pytań uczestnicy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami z korzystania z bazy oraz zadawali pytania dotyczące m.in. procesu zgłaszania czasopism do Web of Science.

Kolejną prezentację przygotowali przedstawiciele Elsevier B.V., SCOPUSTomasz Psonka, Research Solutions Director for CE Europe

oraz Krzysztof Szymański, Customer Consultant in Research Management. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, że prowadzone są rozmowy z Ministerstwem Nauki nad możliwością dostępu do książek w ramach licencji krajowej.

Temat ewaluacji jednostek naukowych poruszył w swoim wystąpieniu Leszek Stypułkowski, Prezes Zarządu Index Copernicus. Wskazał, że publikacje miały decydujący wpływ na ocenę parametryczną i przyznaną kategorią naukową. Zdaniem Leszka Stypułkowskiego droga rozwoju czasopisma do rangi międzynarodowej opiera się na czterech filarach: jakości merytorycznej, digitalizacji, internacjonalizacji i kooperacji. Zgodził się także z poprzednimi prelegentami, że o publikacji naukowej należy myśleć, jako o obiekcie elektronicznym.

Leszek Stypułkowski zapowiedział także, że system bazy cytowań POL-Index, który jest pilotowany przez Index Copernicus zacznie działać do końca czerwca 2015 roku.

Ostatnią prezentację w trakcie konferencji wygłosiła Dorota Wojewoda z Konsorcjum BazEkon Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prelegentka przybliżyła uczestnikom zasady bazy dziedzinowej rejestrującej zawartość czasopism ekonomicznych.

W trakcie konferencji prelegenci udzielili krótkich wywiadów dla telewizji Instytutu Lotnictwa – ILOTTV. Nagrania ukażą się wkrótce pod tym adresem: https://www.youtube.com/ilottv.

 

Podziel się wpisem