Usługi

 • Badania elementów konstrukcji
 • Wytrzymałościowe badania statyczne i zmęczeniowe
 • Wytrzymałościowe badania dynamiczne
 • Badania zmęczeniowe
 • Badania w warunkach eksploatacji
 • Badania tensometryczne
 • Pomiary hałasu
 • Pomiary i analiza drgań
 • Badania materiałowe
 • Badania mechaniczne materiałów metalicznych
 • Badania pełzania
 • Badania nieniszczące
 • Badania magnetyczno-proszkowe
 • Badania ultradźwiękowe
 • Badania penetracyjne
 • Badania wizualne
 • Badania prądami wirowymi
 • Badania radiograficzne
 • Badania dyfraktometryczne
 • Badania właściwości materiałów
 • Analiza składu chemicznego materiałów EDX
 • Metalografia
 • Badania chropowatości powierzchni
 • Badania twardości
 • Badania udarności
 • Badania aerodynamiczne w tunelach
 • Badania w zakresie aerodynamiki numerycznej
 • Badania i analizy sprzętu i wyposażenia lotniczego
 • Badania silników tłokowych i turbowałowych
 • Badania i optymalizacja komór spalania
 • Pomiary hałasu lotniczego
 • Badania przepływów
 • Badania bezpieczeństwa w zakresie General Aviation
 • Badania odporności szyb na przebicie
 • Badania materiałów pędnych
 • Badania i analizy katalizatorów
 • Badania termowizyjne
 • Wykrywanie wad i analizy uszkodzeń w materiałach kompozytowych
 • Badania wytrzymałościowe kompozytów
 • Badania udarowe kompozytów
 • Badania fizykochemiczne kompozytów
 • Badania środowiskowe
 • Wielospektralna analiza danych
 • Teledetekcja
 • Obliczenia osiągów statków powietrznych
 • Usługi projektowo-obliczeniowe
 • Wykonywanie próbek do badań
 • Projektowanie, optymalizacja i analizy z wykorzystaniem CFD
 • Projektowanie sprzętu i wyposażenia lotniczego
 • Projektowanie struktur metalowych
 • Projektowanie struktur kompozytowych
 • Projektowanie oprzyrządowania technologicznego
 • Prace projektowe i konstrukcyjne w zakresie awioniki
 • Projektowanie i testowanie silników rakietowych
 • Certyfikacja statków powietrznych
 • Analizy dynamiki lotu
 • Analizy balistyki wewnętrznej silników rakietowych
 • Ekspertyzy, badania, ocena wyposażenia lotniczego
 • Opracowywanie prognoz i strategii rozwoju transportu lotniczego
 • Badania ilościowe i jakościowe rynku transportu pasażerskiego i towarowego
 • Projektowanie oraz implementacja oprogramowania, w tym zastosowanie metod sztucznej inteligencji w optymalizacji, modelowaniu oraz zarządzaniu systemami transportowymi
 • Modelowanie i projektowanie systemów transportu pasażerskiego i towarowego
 • Opracowywanie elementów bezpieczeństwa i ochrony w transporcie lotniczym
 • Organizacja i zarządzanie procesem projektowania statków powietrznych i jego optymalizacja
 • Opracowywanie programów prób w locie
 • Planowanie i realizacja lotów (UAV, załogowe)
 • Pozycjonowanie UAV
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie zdjęć lotniczych
 • Optymalizacja łączy radiowych