Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Szkolenia praktyczne w zakresie napraw kompozytowych struktur lotniczych

Szkolenie praktyczne, z elementami teorii, w zakresie technologii kompozytowych skierowane jest do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze napraw struktur kompozytowych, zwłaszcza do inżynierów, techników, inspektorów oraz wszystkich innych osób z podstawowym doświadczeniem w naprawach samolotów kompozytowych. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z zagadnieniami związanymi z oceną i naprawą obiektów kompozytowych, ze szczególnym naciskiem na pracę
z profesjonalnym i dedykowanym do napraw zestawem narzędzi pneumatycznych Leslie oraz urządzeń do utwardzania napraw kompozytowych (hot bonder, promienniki podczerwieni).

Szkolenie umożliwia doskonalenie umiejętności praktycznych napraw struktur kompozytowych.

Szkolenie teoretyczne –  zakres

 • Środki bezpieczeństwa podczas wykonywania napraw.
 • Wprowadzenie teoretyczne do kompozytów węglowych.
 • Główne etapy napraw struktur kompozytowych.
 • Materiały wykorzystywane w naprawach kompozytowych.
 • Techniki usuwania materiału uszkodzonego.
 • Rodzaje stosowanych łat naprawczych.
 • Kontrola jakości podczas procesu naprawy struktur kompozytowych.
 • Techniki układania łat naprawczych.

Szkolenie praktyczne  – cele

Ukończenie kursu umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności w zakresie:

 • samodzielnej i bezpiecznej pracy przy minimalnym nadzorze;
 • znajomości preimpregnatów węglowych i poprawnej aplikacji łat naprawczych zgodnie z układem warstw elementu naprawianego;
 • umiejętności obsługi konsoli grzewczej i prawidłowego przeprowadzenia procesu utwardzania napraw kompozytowych;
 • umiejętności obsługi promienników podczerwieni i prawidłowego przeprowadzenia procesu utwardzania napraw kompozytowych;
 • umiejętności przygotowania i zakładania worków próżniowych w zależności od rodzaju elementu naprawianego oraz zastosowania aparatury do utwardzania;
 • umiejętności wykrycia i oceny wielkości uszkodzenia metoda tap-test (młoteczkową);
 • poprawy umiejętności naprawy uszkodzenia preimpregnatowych kompozytów struktur węglowych wykorzystując technikę scarf, step struktur przekładkowych i monolitycznych;
 • umiejętności dopasowania właściwej i bezpiecznej pozycji do naprawiania uszkodzeń zlokalizowanych w różnych miejscach elementu kompozytowego (na wprost, od góry, od dołu, naprawa na podwyższeniu).

Szkolenie praktyczne – wyposażenie 

W trakcie szkolenia wykorzystujemy:

 • zestaw narzędzi ręcznych,
 • zestaw narzędzi pneumatycznych Leslie GMI Areo,
 • stół do szlifowania struktur kompozytowych z odciągiem pyłu węglowego DYNABRADE,
 • odkurzacz do odciągu pyłu kompozytowego z podłączeniem narzędzi pneumatycznych DYNABRADE,
 • Hot Bonder HEATCON HCS9000B

Szkolenie praktyczne – zakres

 • Naprawa płaskich paneli kompozytowych przekładkowych (wypełniacz – core).
 • Naprawa elementów kompozytowych o dwóch krzywiznach (przekładkowe, monolityczne).
 • Naprawy w różnych wymuszonych pozycjach (zróżnicowana dostępność do strefy naprawianej).
 • Naprawa metodą „scarf” i „step”.
 • Łaty typu soft (prepreg).
 • Łączenie naprawy: klej błonkowy.
 • Utwardzanie naprawy w piecu przemysłowym, za pomocą hot bondera oraz promiennika podczerwieni.
Skip to content