Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Silniki

Silniki na jednoskładnikowy materiał pędny oraz kompletne systemy napędowe

 • silniki dla platform kosmicznych o ciągu w zakresie 1 – 500 N,
 • systemy sterowania położeniem rakiety z wykorzystaniem nadtlenku wodoru jako materiału napędowego,
 • napędy do deorbitacji satelitów,
 • zaawansowane złoża katalityczne,
 • innowacyjne i wysokowydajne ekologiczne paliwa rakietowe,
 • w pełni ekologiczne systemy napędowe dla małych platform kosmicznych.

Główne produkty w fazie rozwoju:

 • 1 N silnik na nadtlenek wodoru (finansowanie ESA),
 • POLON – ekologiczny system napędowy dla małych platform satelitarnych (finansowanie NCBR).

Silniki na dwuskładnikowy ciekły materiał pędny

 • Rozwój silników na dwuskładnikowy materiał pędny do zastosowania w satelitach oraz do napędzania górnych stopni rakiet nośnych,
 • Ekologiczne, o długim okresie przechowywania, systemy napędowe dla misji eksploracyjnych, w tym napędy o kontrolowanej wartości ciągu do lądowników,
 • Redukcja kosztów dzięki wykorzystaniu addytywnych technologii wytwarzania,
 • Rozwój systemów zasilania z pompami elektrycznymi/turbinami zasilanymi HTTP,
 • Możliwość projektowania i testowania silników o ciągu do 100 kN w ramach partnerstw/współpracy krajowej,
 • Systemy zapłonowe do silników rakietowych na paliwo ciekłe oparte na katalitycznym rozkładzie nadtlenku wodoru i zapalniki pirogeniczne oparte na przyjaznych dla środowiska kompozytowych materiałach pędnych.

Główne produkty w fazie rozwoju:

 • Silnik na dwuskładnikowy materiał pędny o ciągu 10-20 N dla ekologicznych systemów napędowych (finansowanie ESA),
 • Liquid Apogee Engine o ciągu 450 N o wyjątkowych osiągach, wykorzystujący ekologiczne materiały pędne (finansowanie ESA),
 • Ekologiczny napęd do górnych stopni rakiet nośnych (z możliwością wielokrotnego odpalania, ciąg 5-8 kN) (finansowanie NCBR)*,
 • Silnik na ekologiczny materiał pędny o kontrolowanej wartości ciągu dla lądowników oraz stopni rakiet wielokrotnego użytku (finansowanie ESA).

* projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Hybrydowe silniki rakietowe

 • wysokowydajna technologia napędowa,
 • efektywność energetyczna dzięki zastosowaniu nadtlenku wodoru o stężeniu +98%,
 • doświadczenie w druku 3D skomplikowanych geometrii ziaren paliw rakietowych,
 • opatentowana technologia paliwa do zastosowania w silnikach hybrydowych.

Główne produkty w fazie rozwoju:

 • hybrydowy silnik rakietowy na ekologiczne materiały pędne z paliwem polietylenowym o ciągu 4 kN, z powodzeniem wykorzystywany podczas misji suborbitalnych, wysoce skalowalna technologia.

Silniki rakietowe na stałe materiały pędne

 • efektywne kosztowo silniki rakietowe o strukturze kompozytowej, przetestowane
  w locie,
 • rakietowe materiały pędne o wysokich osiągach (zarówno kompozytowe, jak
  i dwubazowe),
 • silniki rakietowe na stałe materiały pędne do mikrorakiet nośnych wysokich współczynnikach masowej zawartości materiału pędnego,
 • rozwój małych silników: do separacji stopni, kontroli położenia itp.,
 • gazogeneratory na bazie stałego materiału pędnego, wykorzystujące materiały pędne niskiej temperaturze spalania, które nie generują stałych produktów spalania, mogące być wykorzystane do napędzania turbin gazowych.

Główne produkty w fazie rozwoju:

 • silnik rakietowy na stały materiał pędny do deorbitacji, wykorzystujący materiał pędny o wysokich osiągach bez dodatku aluminium (finansowanie ESA w 4 kolejnych projektach) – jedyny europejski silnik, spełniający wymagania inicjatywy ,,Clean Space’’ Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz ograniczenia przyspieszeń dla statków kosmicznych,
 • silnik pomocniczy na stały materiał pędny o ciągu 50 kN*,
 • silnik rakietowy na stały materiał pędny o ciągu 6 kN wspomagający start ,
 • bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

* projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na rzecz bezpieczeństwa
i obronności państwa.

Skip to content