Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Rakiety

Dysponując rakietą ILR-33 BURSZTYN 2K, efektywną kosztowo, skalowalną i ekologiczną konstrukcją, mamy możliwość wydajnego eksperymentowania w mikrograwitacji oraz sondowania atmosfery. Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K wykorzystywana jest podczas lotu jako suborbitalna platforma testowa, mogąca zapewnić do 150 sekund warunków mikrograwitacji dla ładunku o masie 10 kg. Przedział ładunku użytecznego może zostać dostosowany
do wymagań Klienta, zapewniając możliwie jak najlepsze warunki badawcze.

ILR-33 BURSZTYN 2K 

Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K to lotna platforma suborbitalna zaprojektowana w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. ILR-33 BURSZTYN 2K jest oferowany jako autonomiczny produkt,
a także jako platforma umożliwiająca realizację usług badawczych. Napędzany hybrydowym silnikiem rakietowym, wspomaganym przez dwa silniki pomocnicze, umożliwia dostosowanie misji do konkretnych potrzeb wynoszonego ładunku.

ILR-33 BURSZTYN 2K  – Główne zalety

 • pierwsza na świecie rakieta wykorzystująca h2o2 o stężeniu przekraczającym 98%
 • innowacyjny hybrydowy silnik rakietowy
 • niski koszt lotów suborbitalnych
 • skalowalność – możliwość rozwoju większych systemów rakietowych

Dane techniczne

ILR-33 BURSZTYN 2K

Długość

4,6 m

Średnica członu głównego

230 mm

Pułap lotu

100 km

Maksymalna prędkość

1300 m/s

Masa ładunku użytecznego

10 kg

Maksymalne przeciążenie

14 g

Czas trwania mikrograwitacji (10-3 g, 5 kg)

150 s

 

Silniki pomocnicze

Typ

Stały materiał pędny

Ciąg maksymalny

2 x 16 000 N

Czas pracy

6 s

Komora spalania

Struktura kompozytowa

 

Silnik główny

Typ

Hybrydowy silnik rakietowy

Utleniacz

Nadtlenek wodoru (H2O2), stężenie 98%+

Paliwo

Polietylen

Ciąg maksymalny

4 000 N

Czas pracy

40 s

Komora spalania

Struktura kompozytowa

Przykłady zastosowań

 • Badania w mikrograwitacji (200 s po 10-2 g);
 • Walidacja systemów awionicznych;
 • Weryfikacja systemów sterowania;
 • Kwalifikacja satelitów;
 • Testy mechanizmu separacji silników pomocniczych;
 • Sondowanie atmosfery;
 • Imitator balistycznych celów powietrznych;
 • Testy infrastruktury naziemnej.

Loty suborbitalne 

Głównym celem projektu rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K jest walidacja kluczowych technologii opracowanych do zastosowania w nowoczesnych platformach suborbitalnych, satelitach
i małych rakietach nośnych. Bursztyn to także efektywna kosztowo, skalowalna i ekologiczna konstrukcja, umożliwiająca wydajne eksperymentowanie w mikrograwitacji i sondowanie atmosfery. Może zapewnić do 150 sekund warunków mikrograwitacji dla ładunku o masie
10 kg. Podstawowa wersja rakiety została pomyślnie sprawdzona w locie. Przedział ładunku użytecznego może zostać dostosowany do wymagań Klienta, zapewniając możliwie jak najlepsze warunki badawcze.

Technologie rakietowe – usługi inżynierskie

Nasze portfolio zawiera aparaturę satelitarną wykorzystaną na orbicie, a także liczne rakiety suborbitalne – wojskowe i cywilne. Dążąc do doskonałości inżynierskiej i wspierając globalny zrównoważony rozwój jesteśmy otwarci na współpracę zarówno krajową, jak
i międzynarodową. Dzięki szerokiej gamie usług w obszarze projektowania oraz optymalizacji rozwiązań dla lotnictwa i kosmonautyki, oferowane przez nas usługi przyczyniają się
do rozwoju nowych technologii.

 • Projektowanie pojazdów i napędów:
 1. Stałe, hybrydowe i ciekłe napędy rakietowe,
 2. Mechanizmy, zawory, łożyska,
 3. Struktury kompozytowe,
 4. Systemy nawigacji i sterowania,
 5. Komputery pokładowe i inne systemy elektroniczne,
 6. Wytrzymałość konstrukcji (metoda elementów skończonych,
 7. Analizy przepływowe, modelowanie spalania (metoda elementów skończonych),
 8. Inżynieria systemowa.
 • Walidacja i testowanie systemów:
 1. Systemy napędowe satelitów i rakiet,
 2. Badania nieniszczące,
 3. Badania środowiskowe,
 4. Badania w tunelach aerodynamicznych,
 5. Badania materiałowe – wytrzymałościowe, zmęczeniowe, itp.,
 6. Badania chemiczne.

Podsystemy i komponenty rakietowe

Poza zaangażowaniem w napędy, nasi inżynierowie opracowali kluczowe podsystemy dla rakiet i satelitów. Zdobyta wiedza umożliwia projektowanie komponentów pod kątem nawet najbardziej wymagających założeń.

Urządzenia pirotechniczne

 • Noże pirotechniczne, 
 • liniowe ładunki kumulacyjne, 
 • pirozawory, 
 • zapalniki, 
 • siłowniki, 
 • popychacze, 
 • moździerze.

Systemy odzysku rakiet

 • Systemy spadochronowe, 
 • badania w tunelach aerodynamicznych, 
 • wykorzystanie zjawiska płaskiego korkociągu, 
 • testy zrzutowe, 
 • symulacje, 
 • system odzysku z powierzchni morza.

Systemy sterowania i systemy elektroniczne dla rakiet

 • Komputery pokładowe, 
 • systemy zarządzania startem, 
 • akwizycja danych, 
 • systemy sterowania.

Mechanizmy separacji

 • Systemy separacji silników pomocniczych, system separacji członu głównego rakiety,
 • Metody separacji: 
  • „Fire in the hole”,
  • separacja pirotechniczna,
  • separacja aerodynamiczna.

Awioniczne systemy sterowania rakiet

Prowadzimy prace nad wyposażeniem awionicznym rakiet w trzech obszarach:

 • Pomiary

Posiadamy bogate doświadczenie w integracji systemów pomiaru m.in. podstawowych parametrów lotu, takich jak prędkości liniowe i kątowe oraz położenie przestrzenne rakiety. Autorskie algorytmy nawigacji inercjalnej, umożliwiające krótkookresowe, autonomiczne obliczenia nawigacyjne, wykorzystaliśmy w komputerach pokładowych opracowanych przez nas rakiet.

 • Sterowanie

Opracowaliśmy algorytmy sterowania lotem rakiet wykonanych w Ł-Instytucie Lotnictwa.
W rakiecie ILR-33 BURSZTYN 2K komputer pokładowy realizuje sterowanie lotem rakiety za pomocą skoordynowanego wychylania powierzchni sterowych – czterech canardów umieszczonych symetrycznie w przedniej części rakiety. W innych rakietach – za pomocą silniczków sterujących rozmieszczonych wokół kadłuba rakiety.

 • Funkcje specjalne

Opracowaliśmy również algorytmy odpowiedzialne za realizację założonego planu lotu oraz elektryczną inicjację innych systemów rakiety, takich jak na przykład system startu, system separacji czy system odzyskiwania części lądującej. Zaprojektowany i wykonany komputer pokładowy rakiety jest przykładem tego rodzaju rozwiązania.

Opracowane algorytmy i metody sterowania realizowane są przez komputery pokładowe projektowane, wykonywane i badane w jednym z naszych certyfikowanych laboratoriów.

 • Komputer pokładowy do rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K

W ramach projektów programu ILR-33 BURSZTYN 2K, nasi inżynierowie opracowali komputer sterujący misją o następujących funkcjonalnościach:

 • wykonywanie obliczeń nawigacyjnych według autorskich algorytmów nawigacji inercjalnej (INS);
 • sterowanie lotem rakiety;
 • zapewnienie łączności telemetrycznej oraz wizyjnej pomiędzy rakietą a naziemnym stanowiskiem sterowania na odległość do 100 km;
 • uruchomienie inicjatorów pirotechnicznych rakiety.
Skip to content