Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Pomiary hałasu lotniczego

Hałas lotniczy, pomimo ogromnego postępu technologicznego, nadal pozostaje istotnym problemem, będąc bardziej uciążliwym, ze względu na swoją specyfikę, od innych hałasów komunikacyjnych. Poza określeniem dopuszczalnych poziomów hałasu dla poszczególnych rodzajów statków powietrznych czy wytycznych dotyczących opracowywania procedur operacyjnych zmniejszających hałas, określone zostały również certyfikacyjne procedury pomiaru hałasu.

Specjalizujemy się w pomiarach hałasu emitowanego przez samoloty, które przeprowadzamy zgodnie z przepisami FAR 36 oraz ICAO 16. Dysponujemy urządzeniami pomiarowymi firm SVAN oraz Bruel&Kjaer.

Posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 130 potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Skip to content