Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Organizacja projektująca

Organizacja Projektująca w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa zajmuje się  przeprowadzaniem systemowych rozwiązywań wielowymiarowych oraz realizuje prace  projektowe statków powietrznych, zgodnie z zakresem zatwierdzenia. Organizacja została powołana 9 sierpnia 2007 roku i zatwierdzona  przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)  4 września 2008 roku (numer zatwierdzenia EASA: AP270). Zakres dotyczący bezpieczeństwa jest ściśle sformalizowany i kontrolowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).

Organizacja projektująca – wymagania

Organizacja Projektująca, działając zgodnie z procedurą alternatywną PART 21A.14 (b), realizuje konkretne praktyki projektowe z uwzględnieniem wymagań zawartych w PART 21 oraz odnoszących się do nich akceptowalnych środków spełnienia (AMC) i materiałów doradczych (GM) w zakresie:

 • Certyfikacji Typu 21A.14(b).
 • Uzupełniającej Certyfikacji Typu 21A.112 B(b).
 • Reperacji 21A.432 B(b).

Stosowane wymagania zdatności do lotu: 

 • CS-23.

Organizacja projektująca – realizacje

 • Wykonywanie czynności w ramach zakresu zatwierdzenia pod nadzorem Agencji.

Projekty, dla których wystąpiono o certyfikat typu:

 • Samolot I-23 – Certyfikat Typu EASA.A.200
 • Świadectwo Typu nr BB-215 – GILC

Projekty realizowane pod nadzorem organizacji:

 • Samolot I-31 P – projekt, nadzór nad wykonawstwem prototypu, badania stoiskowe, próby naziemne i w locie, proces certyfikacyjny.
 • Samolot I-31 T – projekt, nadzór nad wykonawstwem prototypu, badania stoiskowe, próby naziemne i w locie, proces certyfikacyjny.
 • Samolot An-2 z silnikiem ASz-62IR-16E – projekt modyfikacji, nadzór nad wprowadzaniem zmian, badania stoiskowe, próby naziemne i w locie, proces certyfikacyjny.
 • Samolot FLARIS LAR-1 – próby naziemne i w locie.
 • Inne prace eksperckie i projektowe na rzecz podmiotów lotniczych krajowych i europejskich.

Organizacja projektująca – zakres usług

Świadczymy usługi w obszarze projektowania następujących elementów:

 •  kołowe i płozowe podwozia samolotów i śmigłowców;
 •  tłumiki drgań „shimmy” i antyrezonansowe jedno- i dwustopniowe amortyzatory do podwozi lotniczych;
 •  elementy integracyjne podwozi lotniczych;
 •  stoiska badawcze systemów antypoślizgowych ABS;
 •  siłowniki i zamki;
 •  koła i wysokoenergetyczne hamulce;
 •  podwozia do bezzałogowych statków powietrznych (UAV);
 •  demonstratory technologii;
 •  hamulce elektryczne do UAV.
Skip to content