Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Materiały pędne

Istotnym osiągnięciem Instytutu jest opracowanie i komercjalizacja metody otrzymywania nadtlenku wodoru, w szczególności nadtlenku wodoru klasy HTP, który jest wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu.

Realizujemy następujące zadania:

 • badania nad paliwami do nowych ciekłych, hybrydowych i żelowych układów napędowych,
 • badania paliw hipergolicznych z nadtlenkiem wodoru,
 • opracowanie zaawansowanych małosmugowych stałych rakietowych materiałów pędnych,
 • badania nad wysokowydajnymi ekologicznymi paliwami i utleniaczami nowej generacji,
 • rozwój katalizatorów do zastosowań z jednoskładnikowymi materiałami pędnymi,
 • badania kompatybilności chemicznej różnych materiałów konstrukcyjnych z cieczami roboczymi.

Wyposażenie laboratoriów chemicznych obejmuje m.in.:

 • spektrometr Nicolet iS50 FT-IR z wbudowanym ATR,
 • mikroskop cyfrowy Vhx 7000,
 • laboratoryjny piec muflowy typu FCF 22 SHM,
 • wibracyjną wytrząsarkę sitową AS Control,
 • młyn planetarno-kulowy PM 100,
 • stanowisko do odlewania stałych rakietowych materiałów pędnych.

NADTLENEK WODORU

Instytut ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z nadtlenkiem wodoru klasy HTP. W 2011 roku naukowcy i inżynierowie opracowali technologię wytwarzania nadtlenku wodoru o stężeniu powyżej 98%. Możliwe jest uzyskanie stężenia nawet do 99,99%. Sieć Badawcza  Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa posiada kilka patentów na tę technologię, zastrzegających rozwiązanie w ponad 20 krajach na całym świecie.

Koncentrujemy się na:

 • rozwoju i optymalizacji nowoczesnych metod otrzymywania HTP,
 • badaniach stabilności HTP,
 • badaniach analitycznych otrzymywanego nadtlenku (zgodność z normą MIL-PRF-16005F),
 • współpracy z przemysłem w celu wdrażania technologii HTP.

Oferujemy następujące oznaczenia:

 • analizę śladowych ilości pierwiastków oraz oznaczenie śladowych zawartości jonów zgodnie z normą MIL-PRF-16005F: optyczny spektrometr emisyjny Avio 200 ICP,
 • suchej pozostałości po odparowaniu,
 • testy kompatybilności,
 • zawartości węgla organicznego i nieorganicznego: laboratoryjny analizator całkowitego węgla organicznego (TOC) Sievers Innovox ES,
 • mikroskopową analizę membranową rozkładu wielkości cząstek.
Skip to content