Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Dyfraktometr przenośny XSTRESS 3000 g2r
STRESSTECH

Dyfraktometr jest przyrządem pomiarowym przeznaczonym do analizy struktury substancji krystalicznych, realizowanej na podstawie ich obrazów dyfrakcyjnych. Rejestruje on kierunki (kąty odbłysku) oraz natężenia ugiętych wiązek promieniowania. Najczęściej wykorzystywanymi tego typu urządzeniami są dyfraktometry rentgenowskie.

Dyfraktometr przenośny – możliwości badawcze

DYFRAKTOMETR PRZENOŚNY XSTRESS 3000 G2R (STRESSTECH)

Zakres oferowanych przez nas badań:

 • szybka analiza naprężeń resztkowych dla próbek o skomplikowanych kształtach
  i znacznych rozmiarach;
 • urządzenie przenośne – możliwość pomiarów zarówno w laboratorium jak,
  i w warunkach polowych;
 • możliwy pomiar naprężeń aktualnych, przyłożonych w celu określenia charakterystyki konkretnego materiału; 
 • zautomatyzowany stolik X-Y – pomiar rozkładu naprężeń na powierzchni próbki, automatyczny pomiar wielu próbek;
 • kolimatory (rozmiar plamki pomiarowej) – od 0,5 mm do 5 mm.

Dyfraktometr przenośny – wyposażenie

Lampy rentgenowskie: 

 • Mn – pomiar naprężeń resztkowych dla stali austenitycznych, stopów niklu, miedzi
  i kobaltu;
 • Cr – szczególnie dedykowana do pomiaru naprężeń resztkowych w stalach ferrytycznych oraz stopach aluminium;
 • Ti – analiza naprężeń resztkowych w stopach tytanu;
 • V – inne, komplementarne zastosowania.

Detektory:

 • dwa symetrycznie rozmieszczone detektory pozycjoczułe NMOS o zakresie 15°.

 

Skip to content