Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania wentylatorów

Dysponujemy stanowiskiem testowym wentylatora o niskim sprężu, umożliwiającym przeprowadzenie badań wpływu zaburzonego przepływu na wlocie do wentylatora (sprężarki o niskim sprężu) na jego:

 • sprawność, 
 • właściwości mechaniczne, 
 • drgania, 
 • zapas stabilnej pracy (Stall Margine). 

Konstrukcję zaprojektowano tak, aby możliwe było wprowadzenie praktycznie dowolnego zaburzenia na wlocie, zarówno osiowosymetrycznego, jak i nieosiowosymetrycznego.

Stanowisko badawcze ustawione jest pionowo (oś obrotu prostopadła do podłoża), którego wysokość wynosi około 5 m, składa się z lemniskaty wlotowej, za którą umiejscowiony jest kanał wlotowy. Jednostopniowy wentylator napędzany jest silnikiem elektrycznym. Za sekcją wentylatora znajduje się kanał wylotowy zamknięty stożkiem dławiącym, który umożliwia regulację przepływu masowego powietrza. 

Żądany profil prędkości uzyskuje się za pomocą ekranu zniekształcającego o zmiennej porowatości. Stator wentylatora wykonany jest w technologii druku 3D i może być łatwo wymieniony na inny (np. nieosiowosymetryczny). Stanowisko testowe wyposażone jest
w czujniki aerodynamiczne i aeromechaniczne. 

Badania wentylatorów – wyposażenie

Oprzyrządowanie aerodynamiczne składa się między innym z następujących elementów:

 • 5-otworkowych sond ciśnienia z termoparą (montowanych na obrotowym pierścieniu pomiarowym) umożliwiających pomiar prędkości przepływu i kierunku napływu strug;
 • sond termoanemometrycznych z gorącym drutem (sondy stałotemperaturowe – CTA) montowanych na przesuwnym pierścieniu pomiarowym;
 • czujników temperatury o wysokiej dokładności (możliwość zamontowania
  na przesuwnym pierścieniu pomiarowym);
 • portów ciśnienia statycznego oraz skanerów ciśnienia statycznego umożliwiających pomiar w 40 punktach;
 • piezoelektrycznych czujników ciśnienia do wykrywania początku przeciągnięcia łopatek wirnika (stall);
 • stacji monitorowania warunków otoczenia (wilgotność, temperatura otoczenia);
 • w pełni zautomatyzowanego pierścienia trawersującego, który umożliwia obrót o 360 stopni i promieniowe zagłębianie 4 różnych sond w przepływie. Pierścień może być zamontowany na każdej stacji przepływowej (na wlocie, przed ekranem zaburzającym, przed wirnikiem, pomiędzy wirnikiem i statorem i za statorem);
 • instrumentacji do pomiaru luzu wierzchołkowego i ugięcia łopatki [Blade Tip Timing / Blade Tip Clearance (BTT/BTC)] w czasie rzeczywistym. Instrumentacja oparta
  na sondach laserowych (typu light probe).
Skip to content