Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania komór spalania

Realizujemy badania procesów spalania deflagracyjnego oraz detonacyjnego w komorach spalania silników turbinowych. Instalacja powietrzna umożliwia dostarczenie powietrza o wydatku do 2 kg/s, ciśnieniu do 0,6 MPa i temperaturze do 200°C. Spalanie realizowane jest dla paliw ciekłych i gazowych. Stanowisko wyposażone jest w wielokanałową aparaturę pomiarowo-rejestrującą z częstotliwością próbkowania do 2 MHz.

Badania wirującej detonacji

Detonacja jest rodzajem spalania, w którym naddźwiękowy egzotermiczny front propaguje poprzez mieszaninę paliwa i utleniacza. W ten sposób napędza on falę uderzeniową znajdującą się bezpośrednio przed nim. Rozwój badań nad zastosowaniem spalania detonacyjnego w silnikach otwiera szereg nowych możliwości, zarówno w sposobie projektowania silników, jak i uzyskaniu wyższych sprawności. Główną zaletą niniejszego rozwiązania jest możliwość zmniejszenia wymiarów silników odrzutowych, co równocześnie oznacza zmniejszenie ich masy oraz kosztów produkcji – największe wyzwanie stojące przed konstruktorami współczesnych silników lotniczych.

W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa skonstruowaliśmy dwa zautomatyzowane stanowiska laboratoryjne przygotowane do przeprowadzania badań detonacyjnych komór spalania oraz niewielkich silników rakietowych.

W ciągu ostatniej dekady prowadziliśmy intensywne badania nad zastosowaniem spalania detonacyjnego w różnych silnikach, między innymi turbinowych zasilanych paliwem wodorowym oraz naftą, rakietowych zasilanych metanem i tlenem, a także rakietowo-strumieniowych w cyklu mieszanym. Ostatnio prowadzone są badania nad zastosowaniem ciekłych materiałów pędnych silnika rakietowego, a także nad silnikiem strumieniowym zasilanym naftą lotniczą.

Skip to content