dr Katarzyna Kubiak-Siwińska

Zainteresowania naukowe:

Odbicia spektralne roślinności i możliwości wykorzystania w monitoringu teledetekcyjnym biomasy, ochronie środowiska, rolnictwie precyzyjnym

Najważniejsze publikacje:

 1. Kotlarz J., Zielenkiewicz U., Zalewska, N.E., Kubiak (2020). Microbial Component Detection in Enceladus Snowing Phenomenon. Astrophysical Bulletin  75, 166–175.
 2. Skoneczny H., Kubiak, Spiralski M., Kotlarz, J., Mikiciński A., Puławska J. (2020). Fire Blight Disease Detection for Apple Trees: Hyperspectral Analysis of Healthy, Infected and Dry Leaves. Remote Sensing 12, 2101.
 3. Kotlarz J., Kubiak K., Zalewska N., Mruk K., Stypulkowska J., Zielenkiewicz U., Czechowski L., Skoneczny H., Spiralski M. (2019). M2INAVI: Institute of Aviation Molecular & Microbial Spectra Database http://www.ilot.edu.pl/m2inavi/.
 4. Kotlarz J., Zalewska, N., Kubiak (2019). Microbial component detection in Enceladus snowing phenomenon, proposed missions instrumentation analysis. Poster, 19th EANA Astrobiology Conference, 3-6.09.2019, Orlean, France, sciencesconf.org:eana2019:282768.
 5. Zalewska, N., Kotlarz J., Kubiak, K. (2019). Variability of Enceladus’ plumes reflectance as a function of the potentially occurrence of microbes. Poster, 50th Lunar and Planetary Science Conference, 18-22.03.2019, Woodlands, TX, USA, LPI Contrib. No. 2132, 2759.pdf.
 6. Kotlarz J., Kubiak, Zalewska N. (2019). Potential Biological Component of the Enceladus Environment. Kinetic Simulation for the 10 km Thick Ocean Model. Poster, Ocean Worlds 4, 21-22.05.2019, Columbia, Maryland. LPI Contribution No. 2168, id.6001.
 7. Kotlarz J., Zielenkiewicz U., Zalewska N., Kubiak (2019). Microbial component detection in Enceladus. Abstrakt, poster, EPSC-DPS Joint Meeting, 15-20.09. 2019, Geneva, Szwajcaria, EPSC Abstracts (13), EPSC-DPS2019-972-1.
 8. Kotlarz J., Kubiak K. (2019). Methodsfor detecting presence of methanogenic archaea in water geyser plumes and the system for detecting methanogenic archaea. Patent, grudzień 2019.
 9. Nasiłowska S., Kotlarz J., Kacprzak M., Rynkiewicz A., Rotchimmel K., Kubiak (2019). The impact of drought in 2015 on the health forest condition determined using landsat-8 OLI images. Forest Research Papers 80 (1): 55–68.
 10. Kubiak K., Rotchimmel K., Stereńczak K., Damszel M., Sierota Z. (2019). Remote sensing semi-automatic measurements approach for monitoring bioenergetic crops of Miscanthus spp .Pomiary Automatyka Robotyka 23 (4), 77-85.
 11. Kotlarz J., Szypulski M., Kubiak, Siwiński J. (2019). The Use of Rolling Stock as a Carrier of Sensors in the Field of Environmental Monitoring. Pomiary Automatyka Robotyka, 2, 45–52.
 12. Kubiak, Kotlarz J. (2019). Zastosowanie satelitarnych wskaźników teledetekcyjnych do monitorowania uwilgocenia biomasy w uprawach miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus). Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 3 (16-18), GICID 71.0000.1500.1012
 13. Nasiłowska S.A., Kubiak (2016). Variability of NDVI and NDMI indicators on the example of maize cultivation in Etiopia. Teledetekcja Środowiska, 55 (15-26).
 14. Kubiak K., Mazur A., Kotlarz J., Czapski P. 2016. Monitoring Cyanobacteria Blooms in Freshwater Lakes using Remote Sensing Methods. Polish Journal of Enviromnmental Studies 25,1, 27-35;
 15. Kotlarz J., Kubiak K., Kacprzak M., Czapski P. Oszacowanie różnorodności gatunkowej drzewostanów z wykorzystaniem ich reflektancji. Sylwan, 160 (12):1036-1045;
 16. Czapski P., Kacprzak M.,Kotlarz J., Mrowiec K., Kubiak K., Tkaczyk M., 2015. Preliminary analysis of the forest health state based on multispectral images acquired by Unmanned Aerial Vehicle. Folia Forestalia Polonica-A 57 (3), 138-145;
 17. Czapski P., Kacprzak M., Korniluk T., Kotlarz J., Kubiak K., Mazur A., Mrowiec K., Oszako T., Pieniążek J., Pośpieszczyk A., Tkaczyk M., Wodziński K., Zalewska N. 2014.Budowa i zastosowanie platformy wielosensorowej w badaniu wybranych parametrów środowiska. Prace Instytutu Lotnictwa Nr 1 (234), s. 126-142;
 18. Czapski P., Kotlarz J., Kubiak K., Tkaczyk M. 2014. Analiza czynnikowa zdjęć wielospektralnych. Prace Instytutu Lotnictwa, Nr 1 (234), s. 143-150;

 Udział w projektach naukowych:

 • Udział w projekcie HESOFF pt. “Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP“ w latach 2015-2016;
 • Udział w projekcie pt. ”Uruchomienie Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi (COMOZ) z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury, w celu opracowania metod i procedur przetwarzania danych satelitarnych (np. EUMETSAT, Sentinel, Landsat)” w roku 2016.