Logo Smart Village Mazowsze

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rozpoczyna strategiczną współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w zakresie prac badawczych na rzecz precyzyjnego rolnictwa i inteligentnego rozwoju wsi. Uruchomiony projekt będzie bazować m.in. na technologiach teledetekcyjnych, które wyposażą właścicieli gospodarstw w innowacyjne rozwiązania zwiększające konkurencyjność na rynku rolnym.

Projekt „Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim” będzie realizowany w latach 2021 – 2023 przez ogólnopolskie konsorcjum składające się z ośmiu partnerów naukowych. Całość prac o wartości 3,6 mln zł  jest finansowana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 460 000 zł, w ramach których zostanie opracowana koncepcja i funkcjonalność aplikacji mobilnej agregującej dane przestrzenne i teledetekcyjne dla rolników, która będzie dostarczać informacje z zakresu jakości gleby, parametrów środowiska i upraw oraz zmienności przyrodniczej danego obszaru. Ponadto zostaną zidentyfikowane i wyselekcjonowane kluczowe parametry środowiskowe niezbędne do przyznania nowego certyfikatu ekologicznego dla płodów rolnych.

Jest to pierwszy pilotażowy projekt z zakresu nowoczesnej teledetekcji realizowany przez naukowców Łukasiewicza z Urzędem Marszałkowskim, mający na celu wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie ma charakter badawczo-rozwojowy (B+R), a jego realizacja ma przyczynić się do opracowania koncepcji Smart Villages dla regionu i wzmocnienia współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego (JST), a jednostkami naukowymi.

Projekt Smart Villages w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa będzie realizowany przez naukowców z Zakładu Teledetekcji, specjalizujących się także w innych rozwiązaniach dla nowoczesnego rolnictwa. W Instytucie prowadzone są m.in. prace badawcze z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w procesie zrównoważonej produkcji zdrowej żywności (zobacz: projekt FITOEXPORT).

Skład konsorcjum:

  • Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii – lider
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  • Instytut Geodezji i Kartografii
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
  • Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska (Politechnika Warszawska).

Koordynatorem zadania nr 7 jest mgr. inż. Hubert Skoneczny (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa).

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem