Po dwuletniej, pandemicznej przerwie, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa powrócił ze  stacjonarną edycją Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych – MINIB 2022. Ponad 120 uczestników z Polski i zagranicy wysłuchało szeregu prelekcji i prezentacji obrazujących najnowsze wyniki badań oraz rozwiązań praktycznych stosowanych przez europejskie uczelnie i instytuty badawcze w obszarze komunikacji marketingowej oraz kreowania relacji z interesariuszami usług oferowanych przez te instytucje.

Konferencja MINIB to miejsce spotkań praktyków i ekspertów marketingu z instytutów badawczych, uczelni oraz parków technologicznych z całej Europy. Jej kolejna, jedenasta już edycja odbyła się 22 listopada 2022 w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor Instytutu, Paweł Stężycki, a słowo wstępne do uczestników wygłosiła Paulina Mazur, dyrektor Departamentu Komunikacji i PR z Centrum Łukasiewicz.

Głównymi tematami tegorocznej edycji były wyzwania dla marketingu nauki na początku XXI wieku oraz współpraca instytucji naukowo-badawczych z praktyką biznesową. Prezentacje przedstawione na Forum obejmowały takie tematy jak: wyzwania i nowa rola marketingu w kontekście odporności rynkowej organizacji, upowszechnianie prac naukowych i badawczych w projektach międzynarodowych czy wykorzystanie potencjału instytucji naukowo-badawczych w procesie przedsiębiorczego odkrywania.

Interesującą częścią Forum była dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych ekspertów: prof. dr. hab. Joanny Cygler (Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, SGH Warszawa), dr. hab. Bogdana Pachołka (UE w Poznaniu), dr. Marzeny Walasik (Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji), dr. Martyny Dudzicz (Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG), dr. Bartłomieja Grobelskiego (Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi) oraz mgr. Agnieszki Stanisz (Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny) prowadzona przez prof. dr. hab. Dariusza Trzmielaka z Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencji towarzyszyła sesja plakatowa, w której udział wzięli studenci Politechniki Warszawskiej oraz prezentacja wydawnictw naukowych Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa oraz Szkoły Głównej Handlowej.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem