26 października 2021 w Brukseli odbyło się spotkanie Grupy Przygotowującej Partnerstwo Clean Aviation (Clean Aviation Preparatory Group). Na spotkaniu potwierdzono, że Łukasiewicz –  Instytut Lotnictwa znalazł się w grupie  członków założycieli partnerstwa Clean Aviation wśród największych europejskich firm lotniczych, instytutów badawczych oraz takich instytucji, jak EASA.

Celem prac prowadzonych przez grupę jest stworzenie ram działania partnerstwa Clean Aviation. Partnerstwo to jest kontynuacją działań znanych jako Clean Sky i Clean Sky 2 realizowanych w ramach poprzednich programów ramowych. Działania proponowane w Clean Aviation ukierunkowane są na rozwój technologii lotniczych umożliwiających realizację ambitnych planów Unii Europejskiej związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w 2050 roku. 

Łukasiewicz –  Instytut Lotnictwa znalazł się w gronie  członków założycieli partnerstwa Clean Aviation razem z największymi firmami lotniczymi, takimi jak: Airbus, Thales, AvioAero, SAFRAN, Rolls Royce, Leonardo czy Piaggio Aerospace; znanymi instytutami badawczym jak: DLR, ONERA, NLR, CIRA, INCAS oraz instytucjami europejskimi związanymi z lotnictwem, jak EASA.

Podczas spotkania w Brukseli omówiono aktualny stan prac nad powołaniem partnerstwa Clean Aviation. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem jeszcze w tym roku podpisane zostanie umowa partnerstwa (Members Agreement). Pozwoli to na przygotowanie i uruchomienie dalszych działań, w tym na ogłoszenie pierwszego konkursu.

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa na spotkaniu reprezentowali dyrektor Instytutu, dr inż. Paweł Stężycki oraz dyrektor Centrum Technologii Lotniczych, dr hab. Jerzy Żółtak.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem