Z okazji jubileuszu 95-lecia Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa organizuje konkurs na koncepcję plastyczną grafiki ilustrującej wybrany projekt realizowany w Instytucie od 1926 roku.

Przez projekt realizowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w ciągu 95 lat swojej historii rozumiany jest każdy aspekt działalności naukowej i projektowej (samoloty, śmigłowce, drony, rakiety, pociski, cele latające, maszyny, urządzenia itp.).

W celu poszukiwań inspiracji odsyłamy Was na kanały informacyjne Organizatora konkursu.

KATEGORIE

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

 • Ze względu na technikę wykonania Pracy oraz
 • Ze względu na wiek Uczestnika

Przez Technikę wykonania Pracy Organizator ma na myśli dwie grupy:

 • Technikę graficzną tradycyjną (malowanie, rysowanie, wyklejanie);
 • Technikę graficzną komputerową (przy zastosowaniu narzędzi komputerowych przeznaczonych do tworzenia grafik). Organizator dopuszcza Prace zapisane w formatach: jpg, tiff, cdr, psd, eps, ai, przygotowane w rozdzielczości minimum 300 dpi.

Format Pracy nie może być mniejszy niż A3 i nie może być większy niż A1.

Przez wiek uczestnika Organizator rozumie dwie grupy:

 • Osoby niepełnoletnie (w dniu rozpoczęcia Konkursu mające nieukończone 18 lat),
 • Osoby pełnoletnie powyżej 18. roku życia.

NAGRODY

Organizator Konkursu przyzna cztery nagrody główne za pierwsze miejsce oraz po cztery nagrody za drugie i trzecie miejsce, oraz nagrody pocieszenia za czwarte i piąte miejsce.

Nagrody

 • I miejsce: Lot zapoznawczy samolotem odrzutowym TS-11 ISKRA z lotniska w Mielcu lub lot samolotem An-2 dla dwóch osób (możliwość wylotu z Warszawy). O wyborze nagrody za I miejsce decyduje wiek, wzrost, waga oraz uwarunkowania i predyspozycje zdrowotne Uczestnika określone w osobnych zapisach prawnych właściciela samolotów).
 • II miejsce: Pakiet lotów na symulatorze (DA42 40 min. + A320 80 min.).
 • III miejsce: Tunel aerodynamiczny FlySpot (wybór vouchera w zależności od wieku, wzrostu, wagi oraz uwarunkowań i predyspozycji zdrowotnych Uczestnika określonych w osobnych zapisach prawnych właściciela tunelu).
 • Nagrody pocieszenia: zestaw gadgetów promocyjnych związanych z obchodami 95-lecia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Grande finale

 • Komisja wyłoni ponadto nagrodę specjalną „Grand Prix” pośród osób, które zajęły pierwsze miejsca w Konkursie.
 • Nagroda specjalna w postaci zegarka z motywem lotniczym zostanie wręczona laureatowi przez Dyrektora Sieci Badawczej – Instytutu Lotnictwa podczas 11. edycji imprezy pt. „Noc w Instytucie Lotnictwa”, której organizacja planowana jest w październiku 2022 r.

Wystawa specjalna „Podniebny wernisaż”

20 najwyżej ocenionych prac zostanie zaprezentowanych:

 • na stronie internetowej 
  ilot.lukasiewicz.gov.pl/95/ oraz pozostałych kanałach informacyjnych, których właścicielem jest Organizator.
 • podczas wystawy specjalnej w ramach 11. edycji imprezy pt. „Noc w Instytucie Lotnictwa”, której organizacja planowana jest w październiku 2022 r.

UWAGA:

W przypadku niektórych nagród (loty samolotami) konieczne jest spełnienie wymagań określonych przez właścicieli maszyn. Szczegóły dotyczące nagród dostępne są w regulaminie konkursu oraz w załączniku nr 2.

TERMINY

Konkurs rusza 10 listopada 2021 i potrwa do 31 grudnia 2021.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do dnia 18 lutego 2022 roku.

ZGŁOSZENIA

Prace należy przekazać do organizatora za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
konkurs95@ilot.lukasiewicz.gov.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby organizatora z dopiskiem „Konkurs PODNIEBNY WERNISAŻ”:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest wypełnienie i dołączenie do pracy:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Informację o wygranej laureaci konkursu otrzymają za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na adres email wskazany w kwestionariuszu osobowym (załącznik nr 1).

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: 
https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/95/ 
oraz pozostałych kanałach informacyjnych, których właścicielem jest organizator.

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI

Podziel się wpisem