Instytut Lotnictwa ogłasza ogólnopolski otwarty konkurs na projekt medalu

Historia na medal – 85 lat Instytutu Lotnictwa”.

Celem konkursu jest uzyskanie dzieła – małej formy rzeźbiarskiej – medalu o najwyższych walorach ideowo – artystycznych. Medal będzie upamiętniał 85 rocznicę powstania Instytutu Lotnictwa, jak również przyznawany będzie jako szczególne wyróżnienie dla zasłużonych wedle Instytutu Lotnictwa osób, instytucji, placówek, partnerów, firm.

Konkurs organizowany jest od 01.02.2011 do 30.03.2011 roku.

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni plastycznych oraz innych osób zajmujących się projektowaniem graficznym. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Projekt może być wykonany techniką graficzną tradycyjną lub komputerową z zachowaniem zasad medalierstwa. Projekt musi nawiązywać swoją tematyką do Instytutu Lotnictwa (warunek konieczny) oraz szeroko rozumianego lotnictwa, jego tradycji lub współczesności.

Projekty należy przesłać do 30 marca 2011 roku pocztą elektroniczną na adres: medal85@ilot.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Instytutu Lotnictwa z dopiskiem: „HISTORIA NA MEDAL”.

Instytut Lotnictwa

Dział marketingu

02 – 256 Warszawa

al. Krakowska 110/114

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z projektami przyzna jedną nagrodę główną w wysokości 5500 zł brutto oraz trzy wyróżnienia po 1200 zł brutto.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl oraz stronie internetowej jubileuszu www.ilot85lat.pl Wyniki zostaną ogłoszone 15 kwietnia2011. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Organizator ma prawo do odwołania konkursu w całości, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu, zakończenie konkursu bez przyznania nagrody oraz do innego podziału nagrody głównej.

Pliki do pobrania:

Podziel się wpisem