Dyrektor Łukasiewicz Instytutu Lotnictwa Paweł Stężycki oraz inni paneliści podczas Italian Polish Aerospace Forum 2023

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz koordynowany przez Instytut, Branżowy Punkt Kontaktowy „Inteligentna i Czysta Mobilność”, były partnerami wspierającymi wydarzenia networkingowego polskiej i włoskiej branży lotniczej: „Italian-Polish Aerospace Forum”. Wydarzenie odbyło się 22 listopada 2023 w Warszawie.

Tegoroczna edycja Forum skupiła się dwóch tematach: transformacji sektora lotniczego
w Polsce oraz znaczeniu przemysłu kosmicznego dla gospodarki kraju, w oparciu o różne podejścia do rozwoju tego sektora zarówno w Polsce, jak i we Włoszech.

W czasie wydarzenia odbyły się dwa panele dyskusyjne z udziałem ekspertów. W dyskusji na temat modernizacji technicznej i rozbudowy zdolności polskich sił zbrojnych głos zabrał dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa oraz prezes Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego, dr inż. Paweł Stężycki.

Dyrektor Instytutu podkreślił konieczność rozwoju produktów i technologii w oparciu o przemysł w Polsce, w trosce o tzw. „local content”. Dyrektor jako przykład dobrej współpracy wskazał wieloletnie, globalne powiązania Instytutu w oparciu o aktywność w ramach EREA, IFAR, ASD oraz bardzo dobre kontakty z włoskimi firmami i instytutami badawczymi.

Podkreślił także, że Instytut jest w pierwszej 20-stce podmiotów – największych beneficjentów Europejskiego Funduszu Obrony (EDF) i z powodzeniem realizuje projekty m.in. wspólnie z Leonardo.

Wydarzeniu towarzyszył współorganizowany przez Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność (BPK ICM), matchmaking dla firm i naukowców z branży lotniczej, którego celem było nawiązanie nowych kontaktów ukierunkowanych m.in. na rozwój nowych projektów badawczo-rozwojowych w ramach programu Horyzont Europa oraz partnerstw w programie. W trakcie wydarzenia eksperci BPK ICM służyli swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie aplikowania do programu Horyzont Europa.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem